0

Phương pháp viết nhanh phương trình tiếp tuyến tại một điểm của đồ thị hàm số

Share

GV : Hoàng Trọng Tn , Tân Phú , TPHCM , Nhn dy Luyện Thi Toán THPT

Tel : 99520755 , Face : Hng Trng Tn

Page : tracnghiemtoan T(10) pp phân

Nhóm luyn thi THPTQG tạin Phú , TPHCM , T4 , T6 : 19h-21h

Phương pháp viết nhanh phương trình tiếp

tuyến ti đim ca mt đ th hàm số

i toán : cho m số

đạo m ti mọi điểm thuc tp xác định của nó , y viết

phương trình tiếp tuyến của m số này ti một điểm

thuc tp xác định của

Li gii :

H s góc tiếp tuyến ti

của hàm s

là :

Xem Thêm:   Gợi ý câu hỏi tự luận Mô đun 3 môn Đạo đức Tiểu học

Phương trình tiếp tuyến ti

của hàm s :

y k x x f x

00

) )((

Áp dụng : cho hàm s

viết phương trình tiếp tuyến ti điểm

Li gii :

H s góc tiếp tuyến ti

của hàm số

là :

Phương trình tiếp tuyến ti

của hàm s là :

y x y x

1 1 1

( 1) 0

2 2 2

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 12: Phân tích đặc sắc nghệ thuật trong bài Những đứa con trong gia đình

PP viết nhanh phương trình tiếp tuyến ti

Cơ sở lý thuyết :

Taphương trình hoành độ giao đim của hàm s

với chính tiếp tuyến của

luôn nghiệm kép chính là hoành độ giao điểm của nó , từ đó ta xây dựng 1 phương

pháp tìm nhanh đường tiếp tuyến này n sau

Đnh số 7 ca Galois v nghim bi ta :

Phương trình

Xem Thêm:   Nghị luận về câu “Ta không được chọn nơi mình sinh ra nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống"

có nghiệm kép là

tphương trình

cũng có nghiệm

Áp dụng : cho hàm s

viết phương trình tiếp tuyến ti điểm

Li Gii : gi tiếp tuyến cn viết có dạng

5/5 - (807 votes)