0

Phương pháp giải toán quan hệ vuông góc trong không gian

Share

Mục lục

Chương 3 VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG

KHÔNG GIAN 5

§1. Đường thẳng vuông c với đường thẳng. Đường thẳng vuông c với mặt phẳng 5

I. Tóm tắt thuyết . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1. Đường thẳng vuông c với đường thẳng. Đường thẳng vuông c

với mặt phẳng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Xem Thêm:   Soạn bài Làm việc thật là vui (trang 20) – Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức Tập 1 – Tuần 2

2. Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng: . . . . . . . . . . . . . . . 5

II. Các dạng toán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

§2. Hai mặt phẳng vuông c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

I. Tóm tắt thuyết . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

1. Hai mặt phẳng vuông c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

2. Các định quan trọng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

3. Hình lăng trụ đứng, hình hộp chữ nhật, hình lập phương . . . . . 31

4. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Xem Thêm:   Soạn bài Vương quốc vắng nụ cười trang 132

5. Trục của đường tròn ngoại tiếp tam giác . . . . . . . . . . . . . . 34

II. Các dạng toán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

§3. Khoảng cách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

I. Tóm tắt thuyết . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

1. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng, đến một mặt phẳng 59

2. Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song, giữa hai

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 12: Phân tích tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân

mặt phẳng song song . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

3. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau . . . . . . . . . . . 60

II. Các dạng toán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

§4. Diện tích hình chiếu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

I. Tóm tắt thuyết . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

II. Bài tập tự luyện . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

§5. Ôn tập chương III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

3

5/5 - (567 votes)