0

Phương pháp giải phương trình vô tỷ chứa căn

Share

Phương pháp giải phương trình tỷ chứa căn

BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN THỨC

Các dạng bài tập bất phương trình chứa căn thức

1. Dạng bất phương trình chứa 1 căn bậc hai.

2. Dạng bất phương trình chứa 2 căn bậc hai.

3. Dạng bất phương trình chứa 2 căn bậc khác nhau.

4. Dạng bất phương trình chứa nhiều căn.

1. BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA MỘT CĂN BẬC HAI

Xem Thêm:   Tổng hợp bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 12

dụ 1: (Đề thi đại học

Khối D năm 2002): Giải bất phương trình:

2 2

x 3x 2x 3x 2 0, x .

ĐÁNH GIÁ ĐỊNH HƯỚNG THỰC HIỆN: Đây một dạng bất phương trình

đơn giản dạng AB nhưng rất nhiều học sinh không tìm ra được đầy đủ các

nghiệm của nó. Chúng ta cần sử dụng phép biến đổi tương đương sau:

Xem Thêm:   Bí kíp rán nem vàng óng, giòn rụm, không bị vỡ, không bắn dầu

, với f(x) g(x) nghĩa

g(x) 0

.

g(x) 0

f (x) 0

.

Giải

Bất phương trình tương đương với:

2

2

2

2x 3x 2 0

2x 3x 2 0

x 3x

1

x 2 x

2

x 2

x 1/ 2

x 3

x

Xem Thêm:   Giải đáp: Uống hoa tam thất có nóng không? Cách uống tam thất để không bị nóng

x 3

x 2 .

x 1/ 2

Vậy, tập nghiệm của bất phương trình

1

; 2 3; .

2

 

Luyện tập 1: Giải bất phương trình:

5/5 - (635 votes)