0

Phương pháp giải nhanh Vật lý lớp 12 – Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Vật lý

Share

K NĂNG LÀM BÀI THI VÀ MT S PHƢƠNG PHÁP GII NHANH VT LÝ 12

LỜI NÓI ĐẦU

Các em thân mn, k t i i hc vi hình

thc thi trc nghii các em phi mng kin thc ph quát

kh ng hp cao, không nhng gic các dng bài toán còn phi gii các loi bài toán

này mt cách nhanh nht (vì thời lượng cho mi câu hi trác nghiệm chưa đầy hai phút).

 ng dy trên giy luyi hc, biên t 

vit sách tham khthi trc nghim môn VT cùng c ging

m Ni hoc này. Chúng tôi xin bc bch và chia s vi các em

Xem Thêm:   Giáo án trọn bộ lớp 2 môn Âm nhạc – Trọn bộ Giáo án Âm nhạc lớp 2

mt s kinh nghim trong quá trình hc làm i thi trc nghim môn Vt , vi hy vng th

giúp các em v thi sp ti.

Các em hình dung rng vic chúng ta làm mt bài thi trc nghi

t bc tranh vy. Mi mt câu hi mi mnh ghép trong b

tranh các em th ghép t trên xungt nhiu th thu n và d

i ti 40 mnh ghép hãy xem mi

mchƣơng” là mt mnh ghép (Cơ học, sóng cơ học, điện xoay chiều, sóng đin t, sóng ánh sáng,

ng t ánh sáng, vt lý hạt nhân…), xem minh nhn bit tt nht là mnh ghép nào thì trong quá

trình làm bài thi em mc c  n khi em hoàn thin bc tranh ca

Xem Thêm:   Chuyên gia khuyến cáo phụ nữ bà bầu mang thai không nên ăn gì?

minh (Phƣơng pháp này có mt li là do em ch gii các bài toán trong cùng một chƣơng nên tƣ duy

logic đƣợc lin mch và nht quán).

bao gi t ra mt câu hi : Làm một bài thi trc nghiệm thì làm như thế nào, m t

đâu tới đâu? Đọc mt u hi thì trc nghiệm thì đc t đầu? Khi tích đáp án vào phiếu thi thì tích như thế nào,

khi nào thì tích? Các bài không th gii đưc thì phải tích đáp án ra sao …?” tt c nhu thy nói trên

u ph thut da trên nhng xác sut toán hy.

Khi ging dy thy có hi các hc sinh ca minh: Làm mt bài thi trc nghiệm thì làm như thế

nào, làm t đâu tới đâu?” thì nhận được câu tr lời là: Thưa thầy em đọc đề qua một lượt ri làm t d đến

Xem Thêm:   Hướng dẫn 3 cách rã đông cá hồi đúng cách nhanh nhất

khó ạ”. Nghe v logic bài b nh dung xem vi kh a minh, trong

mt bài thi gm 40 câu hi tri rng trên 6 trang gi kh c câu nào

d c hay không???, vic 6 trang giy mc

hay không. Câu tr lc li ích gì.

Khi làm mt câu thi trc nghiệm em làm như thế nào? Câu tr lời là: “Em đọc đề, tóm tắt đề ri gii

ạ”. Tht bài bc nghim.

“Tích đáp án thì tích thế nào?” Các em đều tr lời làm được câu nào ttích luôn. Thưa thầy làm

được mi khó ch làm được thì tích đáp án là việc quá d. (Các em nhm cho đó).

“Những câu không làm được thì em tích đáp án thế nào?”. Thưa thầy em tích ba ..

5/5 - (656 votes)