0

Phương pháp giải nhanh bài toán số phức bằng máy tính Casio

Share

Người biên son: Nguyn Vit Anh ChemHUS

Đại Hc Khoa Hc T Nhiên Đại Hc Quc Gia Hà Ni

PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BNG CASIO

A.. Các phép tính thông thường, Tính Moldun, Argument, Conjg ca 1 s phc

hay 1 biu thc s phc. Và tính s phức có mũ cao…..

Bài toán tng quát: Cho Z = z

1

.z

2

z

3

+z

4

z

5

. Tìm Z tính Moldun, Argument s phc liên

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 12: Tổng hợp kết bài Những đứa con trong gia đình (12 mẫu)

hp ca s phc Z ???

Phương pháp giải:

Ví d 1: Đề thi minh ha ca b GD và ĐT lần 2 năm 2017

Tìm s phc liên hp ca s phc z = i(3i + 1)

A: 3 i B: -3 + i C: 3 + i D: -3 i

Gii:

Chuyên Đề: S PHỨC và CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN S PHC

( Nâng cao các dạng trong đề thi )

Xem Thêm:   GDCD 8 Bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân

Tt c các bài toán s phức đều thc hin trong chức năng MODE 2 (CMPLX) ngoi tr 1 s

bài toán đặc bit. Chú ý 2 phn D và E

Để máy tính chế độ Deg không để i dng Rad và vào chế độ s phc Mode 2

Khi đó chữ itrong phần o s nút “ENG” ta thc hin bm máy n1 phép tính

Xem Thêm:   Lịch sử và Địa lí lớp 4 Bài 1: Môn Lịch sử và Địa lí

bình thường.

Tính Moldun, Argument và s phc liên hp ca s phc Z :

Moldun: n shift + hyp. Xut hin du tr tuyệt đối thì ta nhp biu thức đó vào

trong ri ly kết qu

Tính Arg n Shift 2 chn 1. Tính liên hp n shift 2 chn 2

5/5 - (506 votes)