0

Phương pháp giải các dạng toán chuyên đề tam giác

Share

§ 8. TNG BA GÓC CA MT TAM GIÁC

A. TÓM TT LÝ THUYT

1. Tổng ba góc của một tam giác.

Tổng ba góc của một tam giác bằng

180ABC A B C ++= °

2. Áp dụng vào tam giác vuông

a) Định nghĩa: Tam giác vuông là tam giác có một góc vuông.

b) Tính chất: Trong tam giác vuông, hai góc nhọn phụ nhau

Xem Thêm:   Tiếng Anh 11 Unit 7: Skills – Soạn Anh 11 trang 22 – Tập 2

90

90

ABC

BC

A

⇒+=°

= °

3. Góc ngoài của

tam giác

a) Định nghĩa: Góc ngoài của tam giác góc kề

bù với một góc của tam giác.

b) Tính chất:

Mi góc ngoài ca mt tam giác bng tng hai

góc trong không k vi nó.

Xem Thêm:   Giáo án Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Học kì 1)

Góc ngoài ca tam giác lớn hơn mi góc trong

không k vi nó.

B. CÁC DNG TOÁN

Dng 1. TÍNH S ĐO GÓC CA MT TAM GIÁC

Phương pháp giải.

Lập các đẳng thc th hin:

– Tng ba góc ca tam giác bng

– Trong tam giác vu

ông, hai góc nhn ph nhau.

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 12: Tổng hợp mở bài Hồn Trương Ba, da hàng thịt (17 Mẫu)

– Góc ngoài ca tam giác bng tng hai góc trong không k vi nó.

Sau đó tính số đo của góc phi tìm.

Ví d 1. (Bài 1 tr.108 SGK)

Cho tam giác

Tia phân giác ca góc

ct

. Tính

Hướng dn.

180

CHUYÊN ĐỀ TAM GIÁC

5/5 - (740 votes)