0

Phương pháp giải các dạng toán chuyên đề số nguyên

Share

Thầy Ngô Nguyễn Thanh Duy

LUYỆN

TẬP CHUNG:

Bài 1.1.Viết nhiệt độ ghi ở nhiệt kế là -5°c . Em hiểu điều đó có ý nghĩa gì ?

Bài 1.2

.Nhiệt kế A chỉ nhiệt độ -3°c, nhiệt kế B chỉ nhiệt độ -5°c. Nhiệt kế nào chỉ nhiệt độ

cao hơ

n và cao hơn bao nhiêu độ ?

Bài 1.3

. Độ cao trung bình của thềm lục địa Việt Nam là – 65m. Em hiểu điều đó có ý

nghĩa gì ?

Bài 1.4

.Biểu diễn các số -3, -5, 2, 4 trên trục số.

Bài 1.5

.Ghi các số nguyên âm nằm giữa các số -6 và -2 trên trục số.

Xem Thêm:   Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5-6 tuổi

Bài 1.6

.Trên trục số có điểm nào biểu diễn số nguyên âm nằm giữa các số -4 và -3 không ?

Bài 1.7

.Vẽ một trục số và cho biết những điểm nào nằm cách điểm O hai đơn vị.

Bài 1.8

. Trên trục số hãy ghi điểm A cách điểm gốc o ba đơn vị về phía bên trái, điểm B

cách O

hai đơn vị về phía bên phải.

Bài 2: Tập hợp các số nguyên

* Tóm tắt lý thuyết:

1. Số nguyên :

Các số tự nhiên khác 0 còn được gọi các số nguyên dương (đôi khi còn viết +l, +2, +3,

Xem Thêm:   Tập làm văn lớp 4: Viết thư thăm hỏi và cho biết tình hình đời sống của gia đình em

… nhưng dấu “+” thường được bỏ đi).

Các số -1 , -2 , -3 , … là các số nguyên âm.

Tập hợp {…; -3 ; -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; …} gồm các số’ nguyên âm, số 0 các số nguyên

dương là tập hợp các số nguyên.

Chú ý :

– Số 0 không là số nguyên âm và cũng không là số nguyên dương

– Điểm biểu diễn số nguyên a trên trục số gọi là điểm a.

Nhận xét :

Số nguyên thường được sử dụng để biểu thị các đại lượng có hai hướng ngược nhau.

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 10: Phân tích bài thơ Cảm xúc mùa thu của Đỗ Phủ (Dàn ý + 7 mẫu)

2. Số đối

Các số 1 -1, 2 -2,… các số đối nhau. Trên trục số, các điểm biểu diễn hai sđối

nhau cách đều điểm 0 và nằm ở hai phía của điểm 0.

Dạng 1: Đọc và hiểu ý nghĩa các kí hiệu

,

, N

, Z

Phương pháp giải

Căn cứ vào ý nghĩa các kí hiệu, phát biểu bằng lời và xác định tính đúng sai của

việc sử dụng kí hiệu.

Ví dụ:

Đọc những điều ghi sau đây và cho biết điều đó có đúng không ?

5/5 - (532 votes)