0

Phương pháp giải các dạng toán chuyên đề số hữu tỉ, số thực

Share

CHUYÊN ĐỀ S HU T – S THC

ĐẠI SỐ 7

§1. TẬP HỢP Q

CÁC SỐ HỮU TỈ

A. TÓM T

T LÝ THUYT

1. Số hữ

u tỉ là số viết được dưới dạng phân số

với

2. Ta

thể biểu diễn mọi số hữu tỉ trên trục số. Trên chục số, điểm biểu diễn số hữu tỉ

được gọi là điểm

3. Với

hai số hữu tỉ bất k

Xem Thêm:   Sự thật về việc uống thuốc bắc để nhanh có thai

ta luôn hoặc

hoặc

hoặc

. Ta thể so

sánh hai số hữu tỉ bằng cách viết chúng dưới dạng phân số rồi so sánh hai phân số đó.

• Nếu

thì trên trục số, điểm

ở bên trái điểm

• Số

hữu tỉ lớn hơn 0 được gọi là số hữu tỉ dương;

• Số hữu tỉ nhỏ hơn 0 được gọi là số hữu tỉ âm;

• Số hữu tỉ 0 không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm.

Xem Thêm:   Từ vựng tiếng Anh về nghề nghiệp – Từ vựng về nghề nghiệp

B. CÁC DNG TOÁN

Dng 1. S DNG CÁC KÍ HIU

, , , , , . 

Phươ

ng pháp giải.

Cần nắm vững ý nghĩa của từng ký hiệu:

• Kí hiệu

đọc là “phần tử của” hoặc “thuộc”.

• Kí hiệu

đọc là “không phải là phần tử của” hoặc “khồng thuộc”.

Xem Thêm:   Cấu trúc The last time trong tiếng Anh – Cấu trúc The last time

• Kí hiệu

đọc là “là tập hợp con của”.

• Kí hiệu

chỉ tập hợp các số tự nhiên.

• Kí hiệu

chỉ tập hợp các số nguyên.

• Kí hiệu

chỉ tập hợp các số hữu tỉ.

Ví d 1.

(Bài 1 tr.7 SGK)

Điền ký hiu

thích hp vào ô trng:

-3

; -3

; -3

;

;

Gi

i

5/5 - (508 votes)