0

Phương pháp giải các dạng toán chuyên đề phân số

Share

Thầy Ngô Nguyễn Thanh Duy

________________________________________________________________

CHUYÊN ĐỀ PHÂN SỐ

________________________________________________________________

Bài 1: MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ

TÓM TẮT LÍ THU

YẾT.

– Phân số

có dạng a/b với a,b Z, b ≠ 0. a là tử , b là mẫu của phân số.

– Số nguyên

a có thể viết là a/1.

Xem Thêm:   Hướng dẫn cách ra đề môn Toán Tiểu học theo Thông tư 22

Dạng 1: Biểu diễn phân số của một hình cho trước

Phương pháp giải

Cần nắm vững ý nghĩa của tử và mẫu của phân số

a

b

với a,b

Z, a >0,

b>0

– Mẫu b cho biết số phần bằng nhau mà hình được chia ra ;

– Tử a cho biết số phần bằng nhau đã lấy.

Xem Thêm:   Tập làm văn lớp 5: Tả một khu vui chơi giải trí mà em thích

Ví dụ:

Ta biểu diễn 1/4 của hình tròn bằng cách chia hình tròn thành 4 phần bằng nhau rồi

tô màu một

phần như hình 1.

Theo

cách đó, hãy biểu diễn:

a) 2/3 củ

a hình chữ nhật (H.2)

b) 7/16 của hình

vuông (H.3)

Giải:

a) 2/3 củ

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 12: Đoạn văn nghị luận về giá trị của bản thân (13 mẫu)

a hình chữ nhật;

b) 7/16 của hình

vuông.

Bài tập: Phần tô màu trong các hình vẽ sau, biểu diễn các phân số nào?

5/5 - (522 votes)