0

Phương pháp ép tích giải phương trình vô tỉ

Share

I. CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP

Chúng ta biết rng với phương trình có dạng:

Có nghim ti

và ta s luôn đưa về đưc dng

Khi đó phương trình sẽ tương đương:

( ) ( ) ( ) ( )





n

f x h x g x h x

Và điều đặc bit là trong

sluôn cha

Nên khi đó ta sẽ phân tích

( ) ( ) ( ) ( ) ( )



Xem Thêm:   Giáo trình Thủy lực thủy văn – Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề



n

f x h x A x g x h x

Mà ta li có:

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

n

n

g x h x B x g x h x

Như vậy với phương trình ban đu ta s luôn biến đổi v đưc:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1

n n n

A x B x g x h x g x h x g x h x A x B x

Nếu

( ) ( ) 1A x B x

vn còn nghim thì ta tiếp tục như trên. Nhưng nếu

Xem Thêm:   Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Quê hương trang 89

nghim thì vic chng minh

( ) ( ) 1A x B x

vô nghim là công vic không

hkhó vi những đánh giá cơ bản.

Ngoài l: Ta luôn có

( ) ( )

()

( ) ( )

n

f x h x

Ax

g x h x

Các đại lượng:

Là hàm có bc nh hơn bậc bn

Là hàm có bc nh hơn bậc sáu

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 6: Phân tích bài À ơi tay mẹ của Bình Nguyên (2 mẫu)

Là hàm bc nht, bc hai hoc là hng s

Là hàm có bc nh hơn bậc ba

Là lượng liên hp ca

Chsố căn, thường là căn bậc hai, căn bậc ba, căn bc

bn

Trên đây là cơ sở nn tng cho phương pháp.

5/5 - (683 votes)