0

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 7 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Share

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 7 năm 2022 – 2023 sách Kết nối tri thức với cuộc sống gồm 7 môn: Lịch sử – Địa lí, Giáo dục công dân, Tin học, Ngữ văn, Âm nhạc, Tiếng Anh, Công nghệ 7.

Qua đó, giúp thầy cô đóng góp những ý kiến đánh giá, nhận xét về bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống lớp 7. Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm Phiếu góp ý SGK lớp 7 của các bộ sách khác. Chi tiết mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của caubinhan.com:

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Phiếu góp ý sách giáo khoa Lịch sử – Địa lí 7 năm 2022 – 2023

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ(Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống) (Kèm theo Công văn số /SGDĐT-GDTH ngày /12/2021 của Sở GDĐT)

Tên bài
Trang/dòng
Nội dung hiện tại
Đề nghị chỉnh sửa
Lí do đề xuất

Các bài

Tên đầu bài và các đề mục: màu tím nhạt

Chọn sang màu đỏ

Màu tím tối và mờ nhạt, không nổi bật được tên bài và đề mục

Các bài

Các câu hỏi trong phần hình thành kiến thức mới: chữ in đứng và màu xanh nhạt

Chọn sang mẫu chữ in nghiêng và chọn màu xanh đậm

Tạo sự nổi bật và khác biệt so với các nội dung khác

Ngày 16 tháng 12 năm 2021

NGƯỜI GÓP Ý

Phiếu góp ý sách giáo khoa Giáo dục công dân 7 năm 2022 – 2023

Phụ lục 3PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOAMôn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN ; Lớp: 7

Họ tên:………………………………..

Đơn vị công tác:………………..

Nội dung góp ý:

– Nhìn chung cả ba bộ sách nội dung mỗi bài học trong bản mẫu sách giáo khoa với yêu cầu cần đạt trong Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 là phù hợp, chính xác, khoa học.

– Các câu hỏi, câu lệnh, nhiệm vụ học tập trong các bài học bảo đảm được mục tiêu, yêu cầu cần đạt, kết quả hoạt động (đọc/xem/viết/nghe/nói/làm) của học sinh; bảo đảm cho giáo viên và học sinh khai thác hiệu quả nội dung, hình ảnh, ngữ liệu trong sách giáo khoa để tổ chức hoạt động dạy học.

SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG, tác giả Nguyễn Thị Toan (tổng chủ biện), NXB Giáo Dục Việt Nam.

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Bài 1. Tự hào về truyền thống quê hương.

Trang 6, 7

Tại mục 1. Một số truyền thống của quê hương.

Bổ sung thêm hình ảnh về truyền thống quê hương. Hạn chế kênh chữ quá nhiều.

Kênh thông tin về truyền thống quê hương còn ít.

Bài 2. Quan tâm, cảm thông và chia sẻ.

Trang 10

Đọc câu chuyện

Thay thế bằng câu chuyện có thật của Việt Nam.

Việt Nam có rất nhiều tấm gương về sự quan tâm, cảm thông và chia sẽ.

Trang 11, 12

Ý nghĩa của quan tâm, cảm thông và chia sẽ.

Bổ sung thêm ca dao, tục ngữ, danh ngôn.

Cho hs biết thêm về ý nghĩa của ca dao, tục ngữ, danh ngôn.

Bài 3. Học tập tích cực, tự giác

Trang 14

Biểu hiện của học tập tích cực, tự giác.

Bổ sung thêm một số hình ảnh chưa thể hiện học tập tự giác.

Phần biểu hiện chưa thấy làm rõ tinh thần chưa tự giác để giáo dục học sinh trong thực tế.

Bài 4. Giữ chữ tín.

Trang 21

Ý nghĩa của giữ chữ tín.

Bổ sung hình ảnh giữ chữ tín trong kinh doanh.

Qua đó nhấn mạnh vai trò quan trọng của giữ chữ tín ảnh hưởng về tinh thần và kinh tế của bản thân và người khác.

Bài 5. Bảo tồn di sản văn hóa.

Trang 24

Khái niệm di sản văn hóa và một số loại di sản văn hóa của Việt Nam.

Bổ sung thêm thời gian di sản văn hóa được Unesco công nhận.

Chỉ đưa hình ảnh nhưng không nghi cụ thể thời gian được công nhận để cho học sinh biết.

Quản lí tiền

Trang 45

Tình huống phần 2: Một số nguyên tắc quản lí tiền hiệu quả: tác giả sử dụng từ “vay tiền”

Thay bằng “mượn tiền”

Dùng từ vay tiền đề ăn uống hằng ngày của HS là không hợp lí.

Người góp ý(Kí và ghi rõ họ tên)

Phiếu góp ý sách giáo khoa Tin học 7 năm 2022 – 2023

PHIẾU GÓP Ý SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7MÔN: TIN HỌC.

1. Sách: KNTT

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Chủ đề 1. Máy tính và cộng đồng

Hình minh họa 1 số các thiết bị máy tính bằng các hình vẽ màu đen.

Thay bằng: Ảnh chụp các thiết bị máy tính thực tế đang được sử dụng.

– Thẩm mỹ hơn

– Học sinh dễ quan sát.

– Sử dụng hình ảnh thật giúp HS nhận biết các thiết bị ngoài thực tế.

Phiếu góp ý sách giáo khoa Ngữ văn 7 năm 2022 – 2023

Mẫu 1

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG THCS……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7(BỘ KẾT NỐI TRI THỨC Nhà xuất bản: NXBGDVN)MÔN: Ngữ văn

Họ và tên: ………………………..

Đơn vị công tác: Trường THCS …

Nội dung góp ý:

Tên bài

SGK Tập 1-2

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Bài 1:

Bầu trời tuổi thơ

Tập 1

Tr10, dòng 19

Mở rộng thành phần chính và trạng ngữ của câu bằng cụm từ

Dùng từ, cụm từ mở rộng thành phần câu:

-Mở rộng thành phần chính của câu

-Mở rộng thành phần trạng ngữ của câu

Nội dung hiện tại thiếu tính khái quát ( thiếu trường hợp dùng TỪ mở rộng câu )

Bài 6:

Bài học cuộc sống phần Tri thức Ngữ văn

Tập 2

Tr5, dòng 12

Tục ngữ thuộc loại sáng tác ngôn từ dân gian, là những câu ngắn gọn, nhịp nhàng…

Tục ngữ thuộc loại sáng tác dân gian, là những câu nói ngắn gọn, nhịp nhàng…

Nội dung hiện tại thiếu tính khái quát, không rõ ràng (“là những câu ngắn gọn”) dẫn đến khó hiểu, khó nhớ.

Bài 6:

Bài học cuộc sống

Tập 2

Tr5, dòng 16

Thành ngữ là một loại cụm từ cố định, có nghĩa bóng bẩy…

Thành ngữ là một loại cụm từ cố định, biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh…

Nội dung hiện tại sử dụng cách diễn đạt mơ hồ gây khó hiểu cho học sinh (có nghĩa bóng bẩy). Đây là khái niệm về thành ngữ nên cần nêu khái quát và dễ hiểu.

……, ngày….. tháng…. năm 2021

Người góp ý

Mẫu 2

Phụ lục 2.PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7MÔN: NGỮ VĂNSÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Bài 2 – Khúc nhạc tâm hồn

Trang 43/dòng 10

Gặp lá cơm nếp (Thanh Thảo)

chú thích lá cơm nếp

Học sinh không hiểu, biết về lá cơm nếp

Bài 5 – Màu sắc trăm miền, phần thực hành tiếng Việt

Trang 116, dòng 15

Từ địa phương: Tía, Từ toàn dân: Bố

Từ toàn dân: Cha

Cả từ tía bố đều là từ địa phương

Bài 5- Màu sắc trăm miền, phần chú thích

Trang 108, dòng cuối

Nhuy.

Nhụy

Sai vị trí dấu nặng

Bài 5- Màu sắc trăm miền, Chuyện cơm hến

Trang 111, dòng 4

mướp đắng

chú thích

(khổ qua)

Học sinh dễ hiểu

Bài 6- Bài học cuộc sống, thực hành tiếng Việt

Trang 11, dòng 29

Thành ngữ chuyển núi dời sông

Thay ví dụ khác

– Thành ngữ có nghĩa lạ cho dù đúng trong trường hợp cấu trúc của thành ngữ có thể bị phá vỡ (… dời sông) đúng là lấp sông, lấp bể…

– Là văn bản dịch

Bài 8 – Trải nghiệm để trưởng thành

Trang 60, dòng 6, 7

Con người và con đường. Đôi bạn này có chung một từ “con”.

(Đoàn Công Lê Huy, Câu chuyện về con đường)

Khi ông còn nhỏ, mẹ ông luôn nhìn cuộc đời này như một nơi đầy hiểm nguy. vẫn hay nói với ông rằng để tồn tại, ông phải luôn đề phòng, phải luôn cảnh giác.

( hoặc một ví dụ khác)

Tính liên kết vẫn đảm bảo, chỉ ra được phép liên kết thế. Tuy nhiên, hai câu ở nội dung hiện tại, khi tách khỏi văn bản khó hiểu, không hay

( xét về nghĩa), câu 1 là câu chưa đủ thành phần (xét về cấu trúc)

Người góp ý

Phiếu góp ý sách giáo khoa Âm nhạc 7 năm 2022 – 2023

SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Tên bài
Trang/dòng
Nội dung hiện tại
Đề nghị chỉnh sửa
Lí do đề xuất

Mục 2

Trang 6

Chữ không đều đậm nhạt

Chỉnh đậm nhạt

Chữ chưa đồng bộ

Bản nhạc bài: Tuổi đời mênh mông

Trang 8

Chữ không đều đậm nhạt

Chỉnh đậm nhạt

Chữ chưa đồng bộ

Hát: Lí kéo chài

Trang 31

Chú thích

Bổ xung chú thích nghĩa từ” xịa”

Bổ xung chú thích nghĩa từ” xịa”

Nhạc cụ

Trang 35

Luyện tập

Chọn nội dung đơn giản hơn

Nặng kiến thức với HS cả 2 nội dung kèn phím và Recorder

Hát: Mùa xuân ơi

Trang 38

Chữ không đều đậm nhạt

Chỉnh đậm nhạt

Chữ chưa đồng bộ

Lí thuyết âm nhạc

Trang 42

Dấu luyến để phần chú thích

Đưa vào nội dung

Đưa vào nội dung

Lí thuyết âm nhạc: Một số kí hiệu, thuật ngữ về nhịp độ và sắc thái cường độ

Trang 48

Một số kí hiệu, thuật ngữ về nhịp độ và sắc thái cường độ

Để 1 nội dung thuật ngữ về nhịp độ

Nặng kiến thức

Nhạc cụ

Trang 49

Luyện tập kèn phím và Recorder

Chọn nội dung đơn giản hơn

Nặng kiến thức với HS cả 2 nội dung kèn phím và Recorder

Luyện tập bài đọc nhạc

Trang 60

Đọc nhạc 2 bè

Bỏ bè

Nặng kiến thức

Nghe nhạc: Hè về

Trang 64

Chữ không đều đậm nhạt

Chỉnh đậm nhạt

Chữ chưa đồng bộ

Ngày 16 tháng 12 năm 2021

NGƯỜI GÓP Ý

Phiếu góp ý sách giáo khoa Tiếng Anh 7 năm 2022 – 2023

Tên bài
Trang/dòng
Nội dung hiện tại
Đề nghị chỉnh sửa
Lí do đề xuất

Unit 2. Health

Lesson 5. Skills 1

23 – 24

– Hình thức: Đảm bảo tính thẩm mĩ; hấp dẫn thu hút người đọc.

– Nội dung: Kiến thức phù hợp với đối tượng học sinh khối 7, nội dung chi tiết, hướng dẫn tỉ mỉ dễ cho người học tiếp thu.

Phiếu góp ý sách giáo khoa Công nghệ 7 năm 2022 – 2023

* Sách: KNTT

Tên bài
Trang/dòng
Nội dung hiện tại
Đề nghị chỉnh sửa
Lí do đề xuất

Bài 1.Giới thiệu về trồng trọt
Từ trang 8
Phông chữ không đồng đều
Đưa về cùng phông chữ
Đảm bảo tính thẩm mỹ.

5/5 - (616 votes)
Xem Thêm:   Tiếng Anh 6 Unit 4: Culture – Soạn Anh 6 trang 56 sách Chân trời sáng tạo