0

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 7 bộ Cánh diều

Share

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 7 năm 2022 – 2023 sách Cánh diều gồm 9 môn: Lịch sử – Địa lí, Giáo dục công dân, Tin học, Ngữ văn, Âm nhạc, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, Mĩ thuật, Khoa học tự nhiên 7.

Qua đó, giúp thầy cô đóng góp những ý kiến đánh giá, nhận xét về bộ sách Cánh diều lớp 7. Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm Phiếu góp ý SGK lớp 7 của các bộ sách khác. Chi tiết mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của caubinhan.com:

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 7 sách Cánh diều

Phiếu góp ý sách giáo khoa Lịch sử – Địa lí 7 năm 2022 – 2023

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ(Bộ sách Cánh Diều) (Kèm theo Công văn số /SGDĐT-GDTH ngày /12/2021 của Sở GDĐT)

Tên bài
Trang/dòng
Nội dung hiện tại
Đề nghị chỉnh sửa
Lí do đề xuất

Phụ lục

Phụ lục để phần cuối sách

Phụ lục bố trí chuyển lên đầu sách

Thuận lợi cho việc sử dụng sách

Các bài

Phần Luyện tập và vận dụng không có tiêu đề, để trong ô có màu rất nhạt

Phần Luyện tập và vận dụng nên đặt tiêu đề, tăng thêm màu trong ô đó lên

Tạo sự rõ ràng và nổi bật so với các nội dung khác

Các bài

Hệ thống câu hỏi trong phần Hình thành kiến thức mới: 2 màu xanh khác nhau

Hệ thống câu hỏi trong phần Hình thành kiến thức mới: cần chọn 1 màu xanh đậm

Do không đồng nhất về màu sắc trong cùng một nội dung.

Ngày 16 tháng 12 năm 2021

NGƯỜI GÓP Ý

Phiếu góp ý sách giáo khoa Giáo dục công dân 7 năm 2022 – 2023

Phụ lục 3PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOAMôn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN ; Lớp: 7

Họ tên:………………………………..

Đơn vị công tác:………………..

Nội dung góp ý:

– Nhìn chung cả ba bộ sách nội dung mỗi bài học trong bản mẫu sách giáo khoa với yêu cầu cần đạt trong Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 là phù hợp, chính xác, khoa học.

– Các câu hỏi, câu lệnh, nhiệm vụ học tập trong các bài học bảo đảm được mục tiêu, yêu cầu cần đạt, kết quả hoạt động (đọc/xem/viết/nghe/nói/làm) của học sinh; bảo đảm cho giáo viên và học sinh khai thác hiệu quả nội dung, hình ảnh, ngữ liệu trong sách giáo khoa để tổ chức hoạt động dạy học.

SÁCH CÁNH DIỀU, Tác giả Nguyễn Thị Mỹ Lộc (tổng chủ biên), NXB Đại học Huế.

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Bài 1. Tự hào về truyền thống quê hương.

Trang 7

Trường hợp 1

Thay thế bằng tình huống việc làm hay hình ảnh minh hoạt gây ảnh hưởng đến truyền thống quê hương.

Chưa làm rõ được những việc làm cụ thể ảnh hưởng đến truyền thống quê hương.

Bài 2. Bảo tồn di sản văn hóa

Trang 12

Hãy đọc thông tin và trả lời câu hỏi.

Bổ sung thêm hình ảnh các hoạt động giao lưu văn hóa giữa Việt Nam với thế giới như lễ hội Festival huế hoặc áo dài Việt Nam được các nguyên thủ quốc gia mặc áo dài dự APEC.

Thông tin chưa làm nổi bậc giá trị của việc kế thừa, giữ gìn và phát triển các di sản văn hóa của dân tộc.

Bài 3. Quan tâm, thông cảm và chia sẻ.

Trang 18

Ý nghĩa của quan tâm, cảm thông và chia sẻ.

Bổ sung những hành vi chưa thể hiện sự quan tâm, thông cảm và chia sẽ.

Hoạt động khám phá chưa thấy những hành vi chưa thể hiện sự quan tâm, thông cảm và chia sẽ để giáo dục học sinh.

Bài 5. Giữ chữ tín

Trang 26

Ý nghĩa của việc giữ giữ chữ tín.

Bổ sung thêm một số tranh ảnh về giữ chữ tín trong kinh doanh. Phân biệt vai trò quan trọng của giữ chữ tín ảnh hưởng về mặt tin thần và về mặt vật chất.

Cần mở rộng thêm vai trò của giữ chữ tín để học biết được giữ chư tín có ý nghĩa rất quan trọng.

Bài 9. Ứng phó với bạo lực học đường.

Trang 47

Mục b. Ứng phó với bạo lực học đường.

Tại hình ảnh 1

Cần thay đổi hình ảnh theo hướng có giải quyết.

Hình ảnh gây khó cho học sinh. Vì nếu bạn muốn đánh thì dù đi hay ở lại cũng sẽ có bạo lực xảy ra.

Bài 10. Phòng chống tệ nạn xã hội

Trang 53

Hậu quả của tệ nạn xã hội.

Cần bổ sung những quy định của pháp luật; ngày phòng, chống ma túy.

Tệ nạn xã hội cũng liên quan đến những quy định của pháp luật.

Bài 11: Thực hiện phòng chống tệ nạn xã hội

Trang 57

Thông tin 3

Pháp lệnh phòng chống mại dâm…

Có thể thay bằng quy định về quyền trẻ em…

HS còn nhỏ mà nói đến vấn đề mua dâm, bán dâm… không phù hợp

Người góp ý(Kí và ghi rõ họ tên)

Phiếu góp ý sách giáo khoa Tin học 7 năm 2022 – 2023

PHIẾU GÓP Ý SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7MÔN: TIN HỌC.

Sách Cánh Diều

Tên bài
Trang/dòng
Nội dung hiện tại
Đề nghị chỉnh sửa
Lí do đề xuất

Chủ đề A. Máy tính và cộng đồng

-Thứ tự bài 1,2 chưa hợp lý(Bài 1 học về TB vào-ra của máy tính cá nhân, bài 2 mới học về khái niệm TB vào-ra)

– Nội dung kiến thức giới thiệu về TB vào-ra được chia quá nhỏ, không cần thiết

– Có thể đổi thứ tự 2 bài 1 và 2.

– Có thể gộp bài 1,2 thành 1 bài.

– Hợp lý, khoa học về thứ tự và nội dung mạch kiến thức.

– Giảm áp lực về số lượng bài trong 1 chủ đề

Phiếu góp ý sách giáo khoa Ngữ văn 7 năm 2022 – 2023

Phụ lục 2PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7MÔN: NGỮ VĂNSÁCH CÁNH DIỀU

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Bài 6- Truyện ngụ ngôn và tục ngữ

Trang 3

Phần yêu cầu cần đat: Không có yêu cầu nào về thành ngữ

Bổ sung yêu cầu nhận biết về đặc điểm thành ngữ, nội dung phân biệt tục ngữ, thành ngữ

Học sinh có thể phân biệt tục ngữ, thành ngữ.

Bài 9- Tùy bút và tản văn

Trang 53, dòng 11, 15, 16, 17

Tùy bút và tản văn đều là các thể loại của kí

– … là tiểu loại của kí

(nếu đúng)

– Khái niệm: Tản văn là loại văn xuôi, ngắn gọn, hàm súc có thể trữ tình, tự sự, nghị luận, miêu tả phong cảnh, khắc họa nhân vật.

Khái niệm chưa thống nhất với 2 bộ sách hiện hành.

Bài 10- VĂN BẢN THÔNG TIN

Trang 75, dòng 7

Yêu cầu cần đạt: Nhận biết thuật ngữ và nghĩa của thuật ngữ

Yêu cầu cần đạt: Nhận biết thuật ngữ và đặc điểm của thuật ngữ

– Phần nội dung nêu khái niệm và đặc điểm thuật ngữ.

– Chưa thống nhất yêu cầu cần đạt với 2 bộ sách hiện hành

Người góp ý

Phiếu góp ý sách giáo khoa Âm nhạc 7 năm 2022 – 2023

SÁCH CÁNH DIỀU

Tên bài
Trang/dòng
Nội dung hiện tại
Đề nghị chỉnh sửa
Lí do đề xuất

Thường thức âm nhạc

Trang 8 – 9

Một số thể loại bài hát.

Bổ sung thể loại ca khúc thiếu nhi, vui chơi.

Chưa giới thiệu đầy đủ các thể loại bài hát.

Thường thức âm nhạc

Trang 14 -15

Dân ca một số vùng miền.

Bổ sung ví dụ tên một số bài dân ca ở mục 1,2.

Thiếu dữ liệu thông tin.

Lí thuyết âm nhạc

Trang 20 – 21

Kí hiệu để tăng trường độ nốt nhạc.

Đưa vào nội dung.

Đưa vào nội dung.

Bài đọc nhạc số 6

Trang 42 – 43

Để hai bè.

Để 1 bè.

Nặng kiến thức.

Lí thuyết âm nhạc: Một số thuật ngữ, kí hiệu về nhịp độ, sắc thái cường độ

Trang 48

Một số kí hiệu, thuật ngữ về nhịp độ và sắc thái cường độ.

Để 1 nội dung thuật ngữ về nhịp độ.

Nặng kiến thức.

Bài đọc nhạc số 8

Trang 55 – 56

Để hai bè.

Để 1 bè.

Nặng kiến thức.

Ngày 16 tháng 12 năm 2021

NGƯỜI GÓP Ý

Phiếu góp ý sách giáo khoa Giáo dục thể chất 7 năm 2022 – 2023

* Sách Cánh Diều

Tên bài
Trang/dòng
Nội dung hiện tại
Đề nghị chỉnh sửa
Lí do đề xuất

– Hình thức: Đảm bảo tính thẩm mĩ, hấp dẫn, thu hút người đọc. Hình ảnh đẹp, rõ nét.

– Nội dung:

+ Kiến thức: Phù hợp với đối tượng học sinh lớp 7. + Nội dung các bài rất chi tiết, hướng dẫn tỉ mỉ dễ cho người học tiếp thu.

+ Nội dung từng bài đảm bảo đầy đủ 4 hoạt động: Mở đầu, bài mới, luyện tập và vận dụng giúp học sinh dễ dàng học tập và thực hành

– Không

Phiếu góp ý sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 năm 2022 – 2023

* Sách Cánh Diều

Tên bài
Trang/dòng
Nội dung hiện tại
Đề nghị chỉnh sửa
Lí do đề xuất

Chủ đề 2: Em đang trưởng thành

18

– Thiếu hình ảnh minh họa

– Nên cho thêm hình ảnh minh họa

Sinh hoạt dưới cờ

– Nên cho thêm hình ảnh minh họa Sinh hoạt dưới cờ để cho hs hình dung dễ dàng hơn.

Phiếu góp ý sách giáo khoa Mĩ thuật 7 năm 2022 – 2023

* Sách Cánh Diều

Tên bài
Trang/dòng
Nội dung hiện tại
Đề nghị chỉnh sửa
Lí do đề xuất

Bài 6: Tìm hiểu nghệ thuật tạo hình trung đại thế giới

24

– Hình ảnh minh họa hơi nhỏ

– Tranh minh họa của nghệ thuật phương Đông còn ít.

– Hình ảnh minh họa cần to hơn

– Thêm tranh minh họa của nghệ thuật phương Đông

– Làm cho bài học sinh động hơn.

Phiếu góp ý sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 7 năm 2022 – 2023

* Sách: Cánh diều

Tên bài
Trang/dòng
Nội dung hiện tại
Đề nghị chỉnh sửa
Lí do đề xuất

Chủ đề 1: Nguyên tử. Nguyên tố hóa học
Trang 10
Nội dung bài chi tiết, hướng dẫn tỉ mỉ, dễ cho người học tiếp thuHình thức trình bày chưa mang tính thống nhất giữa các trang.
Nên để phần kiến thức bên lề trái thống nhất giữa các trang

Để đảm bảo tính thống nhất giữa các trang.

5/5 - (799 votes)
Xem Thêm:   Lịch sử 6 Bài 16: Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kì Bắc thuộc