0

Phiếu đánh giá xếp loại hồ sơ giáo viên – Phiếu kiểm tra hồ sơ của giáo viên

Share

Tên hồ sơ

Tiêu chuẩn

Nội dung, yêu cầu

Nhận xét

Điểm tối đa

Điểm đạt

I. Kế hoạch cá nhân

1

Đầy đủ: lên kế hoạch cá nhân (tuần) đầy đủ, đúng thời gian quy định; được lãnh đạo trường phê duyệt.

5

……

2

Chính xác: Đúng với kế hoạch cá nhân (năm) lưu ở tổ chuyên môn.

2

……

3

Hình thức: khoa học, sạch đẹp không tẩy xóa, rõ ràng có giá trị đích thực cho giáo viên hoạt động chuyên môn và nhà trường đạt hiệu qủa cao; dễ kiểm tra .

3

……

Xếp loại kế hoạch cá nhân: …………………………………..

10

……

II- Giáo án

1

Soạn đầy đủ, ghi rõ ngày tháng năm soạn; ngày dạy; soạn đủ số tiết dạy theo chương trình quy định.

3

……

2

Chất lượng nội dung bài soạn: Xác định được mục đích yêu cầu cụ thể của một tiết học về kiến thức, kĩ năng, thái độ và tư duy. Đặc biệt phải xác định được kiến thức cơ bản, trọng tâm của tiết dạy. Phải thể hiện được tiến trình của tiết dạy, trong đó làm rõ PP dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động, rèn luyện khả năng tư duy sáng tạo, khả năng tự học, kĩ năng phát hiện, giải quyết những vấn đề của kiến thức khoa học quy định trong bài học và những vấn đề liên quan đến cuộc sống

Xem Thêm:   Bộ câu hỏi thi thăng hạng giáo viên Mầm non hạng II môn Chuyên ngành

5

……

3

Hình thức: Khoa học, sạch đẹp, rõ ràng, có giá trị thiết thực cho GV lên lớp đạt kết quả cao

2

……

Xếp loại giáo án: …………………………….

10

……

III- Lịch báo giảng, Kế hoạch tuần

1

Đầy đủ: lên lịch báo giảng đầy đủ, đúng thời gian quy định; được lãnh đạo trường phê duyệt.

2

……

2

Chính xác: Đúng PPCT; đúng với sổ ghi đầu bài trên lớp.

5

……

3

Hình thức: khoa học, sạch đẹp không tẩy xóa, rõ ràng có giá trị đích thực cho giáo viên lên lớp đạt hiệu quả cao; dễ kiểm tra

3

……

Xếp loại kế hoạch tuần, LBG: …………………………………….

10

……

IV- Sổ dự giờ

1

Đầy đủ: đủ số lượng dự giờ theo chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra đúng quy định.

2

……

2

Khoa học: Ghi chép rõ ràng nội dung kiến thức những vần đề cần trao đổi rút kinh nghiệm

5

……

3

Tác dung: Có ghi nhận xét ưu – khuyết điểm từng phần và cả bài; đánh giá, xếp loại.

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 6: Đoạn văn cảm nhận về một đoạn thơ trong Chuyện cổ tích về loài người

3

……

Xếp loại sổ dự giờ: ……………………………..

10

……

V- Sổ diểm cá nhân

1

Đầy đủ: cho điểm đầy đủ, đúng quy chế; không cắt dán.

5

……

2

Chính xác: cho điểm, cộng điểm chính xác; sổ điểm cá nhân và sổ điểm lên lớp sửa đúng quy chế, điểm trùng nhau

3

……

3

Hiệu quả: thường xuyên cập nhật điểm vào sổ điểm lớp

2

……

Xếp loại sổ điểm: ………………………………

10

……

VI. Sổ hội họp

1

Đầy đủ: Ghi chép đầy đủ nội dung họp hội đồng sư phạm và sinh hoạt chuyên môn.

5

……

2

Khoa học: Các nội dung được ghi rõ ràng, chi tiết, cập nhật kế hoạch theo yêu cầu để thực hiện đầy đủ nhiệm vụ trong tháng, tuần.

2

……

3

Thiết thực: Ngoài những nội dung các cuộc hop, Giáo viên cần ghi những nội dung thiết thực cho việc giảng dạy bộ môn trong các chuyên đề bồi dưỡng, Hội nghị tập huấn.

3

……

Xếp loại sổ hội họp: ………………………………

10

…….

VII. Sổ tích lũy chuyên môn (Ghi cùng với sổ hội họp)

1

Đầy đủ: Ghi chép nội dung bồi dưỡng chuyên đề và sinh hoạt chuyên môn.

5

……

2

Khoa học: Các nội dung, tư liệu được ghi rõ xuất xứ, sắp xếp theo tình tự phục vụ cho các chương, bài cụ thể và có phần bổ sung, cập nhật theo yêu cầu cải cách nội dung và đổi mới phương pháp.

Xem Thêm:   Toán lớp 4: Tính chất kết hợp của phép nhân trang 60

2

……

3

Thiết thực: Ngoài những chuyên đề bồi dưỡng bắt buộc, giáo viên ghi thêm những vấn đề, những nội dung thấy thiết thực cho việc giảng dạy bộ môn.

3

……

Xếp loại sổ tích lũy chuyên môn: …………………………….

10

……

VIII- Sổ chủ nhiệm (nếu có )

1

Đầy đủ: Có đầy đủ, cụ thể kế hoạch chủ nhiệm năm, tháng, tuần. Danh sách học sinh, cơ cấu tổ chức lớp; lý lịch từng học sinh. Đề ra biện pháp duy trì sĩ số, xóa yếu học sinh có hiệu quả.

5

……

2

Khoa học: Sắp xếp các nội dung trên khoa học dễ tìm hiểu, đối chiếu

2

……

3

Hiệu quả: Có theo dõi học sinh từ đầu năm, cuối học kì và nhũng trường hợp cá biệt, qua đó theo dõi sự tiến bộ của từng em, theo dõi duy trì sĩ số và xóa yếu tốt HS

3

……

Xếp loại sổ chủ nhiệm: ……………………………

10

……

5/5 - (740 votes)