0

Phân phối chương trình môn Tin học Tiểu học

Share

Tuần
Tiết CT
Tên bài dạy
Điều chỉnh

Học kì I

Chủ đề 1: Làm quen với máy tính

1
1
Bài 1: Người bạn mới của em

2
Bài 1: Người bạn mới của em

2
3
Bài 2: Bắt đầu làm việc với máy tính

4
Bài 2: Bắt đầu làm việc với máy tính

3
5
Bài 3: Chuột máy tính

6
Bài 3: Chuột máy tính

4
7
Bài 4: Bàn phím máy tính

8
Bài 4: Bàn phím máy tính

5
9
Bài 5: Tập gõ bàng phím

10
Bài 5: Tập gõ bàng phím

6
11
Bài 7: Thư mục

12
Bài 6: Thư mục

7
13
Bài 7: Làm quen với Internet

14
Bài 7: Làm quen với Internet

8
15
Bài 8: Trò chơi Blocks

16
Bài 9: Ôn tập

Chủ đề 2: Em tập vẽ

9
17
Bài 1: Làm quen với phần mềm học vẽ

18
Bài 1: Làm quen với phần mềm học vẽ

10
19
Bài 2: Vẽ hình mẫu có sẵn.Chọn độ dày, màu nét vẽ

20
Bài 2: Vẽ hình mẫu có sẵn.Chọn độ dày, màu nét vẽ

11
21
Bài 3: Vẽ đường thẳng, đường cong

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 11: Phân tích tâm trạng nhân vật trữ tình trong bài thơ Vội vàng

22
Bài 3: Vẽ đường thẳng, đường cong

12
23
Bài 4: Tẩy, xóa chi tiết tranh vẽ

24
Bài 4: Tẩy, xóa chi tiết tranh vẽ

13
25
Bài 5: Sao chép, di chuyển chi tiết tranh vẽ

26
Bài 5: Sao chép, di chuyển chi tiết tranh vẽ

14
27
Bài 6: Tô màu hoàn thiện tranh vẽ

28
Bài 6: Tô màu hoàn thiện tranh vẽ

15
29
Bài 7: Thực hành tổng hợp

30
Bài 7: Thực hành tổng hợp

16
31
Bài 8: Tập vẽ với phần mềm Tux Paint

32
Bài 8: Tập vẽ với phần mềm Tux Paint

17
33
Ôn tập học kỳ I

34
Ôn tập học kỳ I

18
35
Kiểm Tra học Kì I

36
Kiểm Tra học Kì I

Học kì II

Chủ đề 3: Soạn thảo văn bản

19
37
Bài 1: Bước đầu soạn thảo văn bản

38
Bài 1: Bước đầu soạn thảo văn bản

20
39
Bài 2: Gõ các chữ ă â đ ê ô ơ ư

40
Bài 2: Gõ các chữ ă â đ ê ô ơ ư

Xem Thêm:   Giáo án Giáo dục thể chất 1 sách Cùng học để phát triển năng lực (Cả năm)

21
41
Bài 3: Gõ các dấu sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng

42
Bài 3: Gõ các dấu sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng

22
43
Bài 4: Chọn phông chữ, cỡ chữ

44
Bài 4: Chọn phông chữ, cỡ chữ

23
45
Bài 5: Chọn kiểu chữ, căn lề

46
Bài 5: Chọn kiểu chữ, căn lề

24
47
Bài 6: Luyện tập một số kĩ thuật trình bày văn bản

48
Bài 6: Luyện tập một số kĩ thuật trình bày văn bản

25
49
Bài 7: Chèn hình, tranh ảnh vào văn bản

50
Bài 7: Chèn hình, tranh ảnh vào văn bản

26
51
Bài 8: Thực hành: Bổ xung một số kĩ thuật soạn thảo văn bản

52
Bài 8: Thực hành: Bổ xung một số kĩ thuật soạn thảo văn bản

27
53
Bài 9: Luyện gõ với phần mềm tux typing

54
Bài 9: Luyện gõ với phần mềm tux typing

Chủ đề 4: Thiết kế bài trình chiếu

28
55
Bài 1: Làm quen với phần mềm trình chiếu

Xem Thêm:   Giáo án trọn bộ lớp 2 môn Toán – Giáo án môn Toán lớp 2 cả năm

56
Bài 1: Làm quen với phần mềm trình chiếu

29
57
Bài 2: Thay đổi bố cục, phông chữ, kiểu chữ, căn lề

58
Bài 2: Thay đổi bố cục, phông chữ, kiểu chữ, căn lề

30
59
Bài 3: Chèn hình, tranh ảnh vào trang trình chiếu

60
Bài 3: Chèn hình, tranh ảnh vào trang trình chiếu

31
61
Bài 4: Thay đổi nền và bổ sung thông tin vào trang trình chiếu

62
Bài 4: Thay đổi nền và bổ sung thông tin vào trang trình chiếu

32
63
Bài 5: Sử dụng bài trình chiếu để thuyết trình

64
Bài 5: Sử dụng bài trình chiếu để thuyết trình

33
65
Bài 6: Luyện toán với phần mềm Tux of math command

66
Bài 6: Luyện toán với phần mềm Tux of math command

34
67
Ôn tập học kỳ II

68
Ôn tập học kỳ II

35
69
Kiểm tra học kỳ II

70
Kiểm tra học kỳ II

5/5 - (718 votes)