0

Phân dạng và bài tập Hình học lớp 9 – Tài liệu ôn tập lớp 9 môn Toán

Share

Chương 1: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

Dấu hiệu này sinh ra cách v một tam giác vuông bằng thước kẻ compa gồm hai

bước:

B1: V một nữa đường tròn tâm O, đường kính BC.

B2: Lấy điểm A bất trên nữa đường tròn thu được 4ABC vuông tại A.

Xem Thêm:   Lịch sử lớp 5 Bài 3: Cuộc phản công ở kinh thành Huế

B Các dạng bài tập bản

Dạng 1: T ính độ dài đoạn thẳng trong tam giác vuông

1. Xác định vị trí cạnh huyền.

Áp dụng hệ thức về cạnh hoặc đường cao.

2. Dùng thuật đại số hóa hình học: Nếu

AB

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 10: Thuyết minh về nhà văn Nguyễn Đình Chiểu (Dàn ý + 4 mẫu)

CD

=

m

n

(m, n hằng số) thì AB = mt,

CD = nt, với t >.

Xác định độ dài cạnh huyền.

Áp dụng hệ thức về độ dài cạnh đường cao.

ccc DỤ MINH HỌAccc

# dụ 1.

y tính x, y với các kích thước như hình bên.

12

x

y

20

# dụ 2.

y tính x, y với các kích thước như hình bên.

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 9: Đoạn văn nghị luận về lòng biết ơn

6 8

x

y

# dụ 3.

y tính x, y với các kích thước như hình bên.

x

y

1 4

# dụ 4.

Trang 2 Sưu tầm & biên soạn: Nhóm Toán & L

A

T

E

X

5/5 - (738 votes)