0

Phân dạng bài tập di truyền học người phần phả hệ

Share

Với mong muốn đem đến cho các bạn học sinh lớp 12 có thêm nhiều tài liệu ôn tập môn Sinh học, caubinhan.com xin giới thiệu đến các bạn tài liệu Phân dạng bài tập di truyền học người phần phả hệ.

Đây là tài liệu vô cùng hữu ích, cung cấp cho bạn một số dạng bài tập phổ biến như xác định kiểu gen các cá thể, tình trạng gen lặn trên nhiễm sắc thể thường quy định. Để có thể vận dụng những kiến thức vừa tìm hiểu xong, các bạn có thể vận dụng giải quyết những bài tập trắc nghiệm di truyền học để đánh giá được chính xác khả năng vận dụng lý thuyết vào giải quyết các bài tập thực tế của mình. Chúc các bạn ôn tập đạt được kết quả cao trong các kì thi sắp tới đặc biệt là thi THPT Quốc gia 2019.

Xem Thêm:   Lịch sử 6 Bài 4: Xã hội nguyên thủy Chân trời sáng tạo

Phân dạng bài tập di truyền học người phần phả hệ

*Dạng 1: Xác định kiểu gen các cá thể biểu hiện tính trạng trội do đột biến sinh ra.

Thường là thể dị hợp tử về alen đột biến trội. Vì tất cả những đột biến đều là những sự kiện hiếm. Xác suất để một cơ thể có cả 2 alen đột biến trội bằng bình phương tần số alen đột biến XS rất nhỏ và có thể bỏ qua. Hơn nữa, việc có cả 2 alen đột biến trội là quá khó khăn vì sẽ làm cơ thể đồng hợp đó khó sống sót được.

Do vậy, khi bài tập đề cập tới một cá thể biểu hiện tính trạng trội do đột biến sinh ra thì ta hiểu cá thể đó là dị hợp tử.

*Dạng 2: Tính trạng do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định

– Xác định quy luật di truyền chi phối tính trạng do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định dựa trên một số đặc điểm:

+ Tính trạng biểu hiện ngắt quãng qua các thế hệ

+ Bệnh biểu hiện ít và xuất hiện cả hai giới.

– Vận dụng các quy luật di truyền Meldel để xác định sự biểu hiện tính trạng ở thế hệ sau.

Ví dụ : Ở một gia đình bị bệnh đái tháo đường di truyền do Insulin mất hoạt tính, người ta lập được sơ đồ:

a) Hãy cho biết bệnh này do gen trội hay gen lặn quy định?

b) Bệnh này có liên kết với giới tính hay không ?

c) Kiểu gen của tất cả các cá thể có thể được xác định chắc chắn từ sơ đồ trên ?

*Dạng 3: Tính trạng do trội do gen trên nhiễm sắc thể thường quy định.

– Xác định quy luật di truyền tính trạng do gen trội nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định dựa vào các đặc điểm:

+ Tính trạng biểu hiện nhiều, xuất hiện cả hai giới

+ Không có hiện tượng di truyền cách hệ

– Sau đó xác định kiểu gen của thế hệ sau theo các quy luật di truyền.

………..

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

5/5 - (641 votes)