0

Ôn thi Đại học môn Toán – Chuyên đề: Tích phân

Share

ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN CHUYÊN ĐỀ: TÍCH PHÂN

VẤN ĐỀ 1: BIẾN ĐỔI VỀ TỔNG – HIỆU CÁC TÍCH PHÂN CƠ BẢN

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

I. Sử dụng ba tính chất sau để biến đổi tích phân cần tính thành tổng – hiệu các tích phân cơ bản

Xem Thêm:   LC là gì? Quy trình thanh toán bằng thư tín dụng LC

Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Tích phân

Ôn thi Đại học môn Toán – Chuyên đề: Tích phân

II. Bảng nguyên hàm cơ bản

Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Tích phân

Ôn thi Đại học môn Toán – Chuyên đề: Tích phân

Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Tích phân

Ôn thi Đại học môn Toán – Chuyên đề: Tích phân

B. ĐỀ THI

Bài 1: Cao đẳng khối A, B, D năm 2011

Tính tích phân:

Giải:

Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Tích phân

Ôn thi Đại học môn Toán – Chuyên đề: Tích phân

Xem Thêm:   Quy định chi quỹ sử dụng kinh phí của Ban đại điện cha mẹ học sinh

Bài 2: Cao đẳng khối A, B, D năm 2010

Giải:

Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Tích phân

Ôn thi Đại học môn Toán – Chuyên đề: Tích phân

Bài 3: Cao đăng GTVT III khối A năm 2007

Tính tích phân sau:

Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Tích phân

Ôn thi Đại học môn Toán – Chuyên đề: Tích phân

Giải:

Chia tử cho mẫu ta được:

Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Tích phân

Ôn thi Đại học môn Toán – Chuyên đề: Tích phân

VẤN ĐỀ 2: TÍNH TÍCH PHÂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN SỐ

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

I. Đổi biến số loại 1

Xem Thêm:   Toán lớp 4: Chia một tổng cho một số trang 76

Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Tích phân

Ôn thi Đại học môn Toán – Chuyên đề: Tích phân

II. Đổi biến số loại 2

Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Tích phân

Ôn thi Đại học môn Toán – Chuyên đề: Tích phân

B. ĐỀ THI

Bài 1: Đại học khối A năm 2011

Tính tích phân:

Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Tích phân

Ôn thi Đại học môn Toán – Chuyên đề: Tích phân

Giải:

Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Tích phân

Ôn thi Đại học môn Toán – Chuyên đề: Tích phân

Bài 2: Đại học khối D năm 2011

Tính tích phân:

Giải:

Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Tích phân

Ôn thi Đại học môn Toán – Chuyên đề: Tích phân

Bài 3: Đại học khối D năm 2010

Tính tích phân:

Giải:

Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Tích phân

Ôn thi Đại học môn Toán – Chuyên đề: Tích phân

Download tài liệu để xem chi tiết.

5/5 - (744 votes)