0

Ôn thi Đại học môn Toán – Chuyên đề: Hình học giải tích trong không gian Oxyz

Share

ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN CHUYÊN ĐỀ: HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN OXYZ

VẤN ĐỀ 1: MẶT PHẲNG VÀ ĐƯỜNG THẲNG

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

I. Tọa độ

Hình học giải tích trong không gian Oxyz

Hình học giải tích trong không gian Oxyz

II. Mặt phẳng

– Vecto pháp tuyến của mặt phẳng là vecto khác vecto 0 và có giá vuông góc mặt phẳng.

– Phương trình tổng quát: (α): Ax + By + Cz + D = 0 (A2 + B2 + C2) # 0

→ (α): A(x – xo) + B(y – yo) + C(z – zo) = 0

– Mặt phẳng chắn: (α) cắt Ox, Oy, Oz lần lượt tại A(a; 0; 0), B(0; b; 0), C(0; 0; c), (a, b, c # 0)

– Mặt phẳng đặc biệt: (Oxy): z = 0; (Oxz): y = 0, (Oyz): x = 0

III. Đường thẳng

– Vector chỉ phương của đường thẳng là vecto khác 0 và có giá cùng phương với đường thẳng

Hình học giải tích trong không gian Oxyz

Hình học giải tích trong không gian Oxyz

B. ĐỀ THI

Bài 1: Đại học khối D năm 2011

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(1; 2; 3) và đường thẳng d: . Viết phương trình đường thẳng Δ đi qua điểm A, vuông góc với đường thẳng d và cắt trục Ox.

Giải:

Hình học giải tích trong không gian Oxyz

Hình học giải tích trong không gian Oxyz

Cách 1:

Hình học giải tích trong không gian Oxyz

Hình học giải tích trong không gian Oxyz

Cách 2:

Hình học giải tích trong không gian Oxyz

Hình học giải tích trong không gian Oxyz

Download tài liệu để xem chi tiết.

5/5 - (741 votes)
Xem Thêm:   Tập làm văn lớp 5: Đoạn văn về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân (9 mẫu)