0

Những câu nói Tiếng Anh thông dụng hằng ngày

Share

NHỮNG CÂU NÓI TIẾNG ANH THÔNG DỤNG HẰNG NGÀY

Một số câu hỏi đường quen thuộc

Where are you exactly?Chính xác là anh ở đâu?

Will you be coming by car or by train?Anh sẽ đến bằng xe hơi hay bằng xe lửa?

It’s much easier if you take the train.Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu anh đi xe lửa.

Which hotel are you staying at?Anh định ở lại khách sạn nào?

We’re not far from… / We’re quite close to…Chúng tôi không ở xa… / Chúng tôi đang rất gần…

It’s about a mile / kilometre / two blocks from…Khoảng một dặm / km / hai dãy nhà từ…

We’re opposite / next to / in front of / across the road from / round the corner from the supermarket.Chúng tôi đang ở đối diện / cạnh / trước / bên kia đường / khúc quanh từ siêu thị.

Can you tell me the best way of getting to your office?Anh có thể chỉ tôi cách tốt nhất để đến văn phòng của anh không?

How do I get to your office?Làm sao tôi đến được văn phòng của anh?

What’s the quickest way of getting to your office?Cách nào đến được văn phòng của anh nhanh nhất?

CÁC CỤM TỪ DÙNG TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP!!!

+ Help! (cứu tôi với!)

+ Be careful ! (cẩn thận!)

+ Look out! or watch out! (cẩn thận!)

+ Please help me (hãy giúp tôi với)

+ Medical emergencies – Cấp cứu y tế

+ Call an ambulance! (gọi xe cấp cứu đi!)

+ I need a doctor (tôi cần bác sĩ)

Download tài liệu để xem thêm chi tiết.

5/5 - (503 votes)
Xem Thêm:   Da sáng, dáng đẹp, giảm cân chỉ với 1 ly sữa này mỗi ngày