0

Một số định hướng giải phương trình vô tỉ

Share

MT S ĐỊNHNG GII PT VÔ TPHN 1

UI. Gii phương tnh đa thc bc 4

U1. Sơ lưc cách giiU:

Phương trình bâc 4 dng:

432

ax bx cx dx e+ + + +=

(1), (a, b, c, d, e nguyên).

Nhìn chung phương trình có hai nghiệm (trường hp vô nghim ta nói sau), do đó mc

tiêu thưng hay làm là đưa v phương trình tích ca hai tam thc bc hai:

( )

( )( )

22

1 ‘0mx nxpmx nxp ++ + + =

Xem Thêm:   Cách nấu cháo dinh dưỡng cho bé ăn ngon, tăng cân hiệu quả nhất

(2).

Trong đó ta chú ý

và các s m, m’, p, p’ nguyên và thưng là nhm đ th

tính, kết hp máy tính cm tay Casio fx 570 ES, VN.

Đặc bit nếu hn chế s dng máy tính Casio thì ta ch phân tích t lun. Nếu a khác 1 thì

ta chia c hai vế cho a đ đưa v a = 1. Phương trình (2) là mc tiêu cui và đ gii, bước

trung gian là da vào hng đng thc

Xem Thêm:   Backlink báo có phải là xu hướng Seo hiện nay?

( )( )

22

00M N MNMN= + −=

.

C th hơn ta xét dng sau:

( )

( )

2

2

2

x Bx C Dx E++ + =

. Xét ví d

Ví d 1: Gii phương trình

(1).

Hướng phân tích:

Đầu tiên ta đnh hưng đưa v dng:

(

)

( )

2

2

2

x Bx C Dx E++ + =

.

Nhưng vì h s bc 3 bng 0 nên B = 0, còn li là:

(*).

Để ý s e = 20 ta có

22 2

20 20CE E C = ⇒=±

, và ta có th chn C đ E hu t.

Xem Thêm:   Giải thích câu Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà (4 mẫu)

nên chn C hu t chng hn

(đẹp)

Hay n

. Bây gi ta th tr và nhm trc tiếp:

( )

( )

( ) ( )

2

2 42

2

2

2 42

9

10 20

2

6 10 20

x x xx

Dx E

x x xx



± −+





+=

± −+

Ta đưc

( )

2

2

1

2

Dx E x



+=+





ng vi

.

Hướng dn gii:

( )

( )( )

22

2 22

91

1 4 50

22

x x xx xx



= + −− =





5/5 - (563 votes)