0

Một số định hướng giải phương trình lượng giác

Share

5

Nhân tử 1 2sin

:

22

4cos 3 1 4sin (1 2sin )(1 2sin )

xxx

2

cos3 cos (4cos 3) cos (1 2sin )(1 2sin )

xx x x x

Nhân tử 1 2cos

:

22

4sin 3 1 4cos (1 2cos )(1 2cos )

xxx

2

sin3 sin (3 4sin ) sin (2cos 1)(2cos 1)xx x x x x

Một số đẳng thức khác:

cot tan 2cot 2

xx

2

tan cot

Xem Thêm:   Tập làm văn lớp 5: Đoạn văn tả hình dáng hoặc công dụng của một đồ vật (10 mẫu)

sin 2

xx



cos3 sin3 (cos sin )(1 2sin 2 )

xxx x

cos3 sin3 (cos sin )(1 2sin2 )

xxx x

Để thấy hơn tầm quan trọng li ích ca các đng thc cơ bản trên ta

xem một vài ví dụ.

Ví dụ 1.1(ĐH 2007 – KA). Giải phương trình:

22

Xem Thêm:   Tập làm văn lớp 4: Kể chuyện về một người vui tính mà em biết (4 mẫu)

(1 sin ) cos (1 cos ) sin 1 sin 2

xxxx (1.1)

Phân tích: Khai triển vế trái phương trình thấy đối xứng với

sin ,cos

x nên xut

hiện nhân tử

sin cos

x . Vế phải

2

1sin2 (sin cos)

xx chứa nhân tử

sin cos

x . Vì vậy ta có lời giải.

Giải:

Xem Thêm:   Tài liệu hướng dẫn dạy môn Toán lớp 4 theo chương trình VNEN

2

Pt 1.1 sin cos sin cos (sin cos ) (sin cos )

(sin cos )(1 sin cos sin cos ) 0

(sin cos )(1 sin )(1 cos ) 0

xxxx x x x

xx xxxx

xx x x







5/5 - (881 votes)