0

Một số bài toán lớp 3 về khoảng cách – Bài toán về khoảng cách trồng cây

Share

Một số bài toán lớp 3 về khoảng cách là tài liệu mà caubinhan.com muốn giới thiệu đến các bạn. Hy vọng đây là tài liệu bổ ích, giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu tự ôn tập môn Toán mà không cần đáp án kèm theo. Sau đây là nội dung chi tiết, mời bạn đọc cùng tham khảo.

Các bài toán về khoảng cách trồng cây lớp 3

Bài 1: Có 5 que diêm được xếp thẳng hàng cách đều nhau. Hỏi có bao nhiêu khoảng cách giữa 5 que diêm đó?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 2: Trên một chiếc dây thừng có 6 nút buộc. Hỏi có bao nhiêu khoảng cách từ nút buộc đầu tiên đến nút buộc thứ sáu?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 3: Mỗi cầu thang có 12 bậc thang. Hỏi 3 chiếc cầu thang sẽ có tổng cộng bao nhiêu bậc thang?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 4: Con đường phía trước trường em có 6 cái cây. Mỗi cây cách nhau 4m. Hỏi cây thứ sáu cách cây đầu tiên bao nhiêu mét?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 5: Trên một con đường, khoảng cách giữa cây đầu tiên với cây thứ tám là 21m. Hỏi khảng cách giữa các cây là bao nhiêu nếu các cây được trồng cách đều nhau?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 6: Trên một con đường có 8 cái cây được trồng cách đều nhau. Hỏi có bao nhiêu khoảng cách giữa 8 cây?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 7: Có 8 cột đèn được lắp dọc đường, giữa hai cột đèn là hai cây xanh. Hỏi có bao nhiêu cây xanh trên dọc đường đó?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 8: Trên con đường trước cửa nhà Dương có 4 cái cây. Mỗi cây cách nhau 3m. Hỏi cây thứ tư cách cây thứ nhất bao nhiêu mét?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 9: Trên con đường trước cửa nhà Nam có 5 cột đèn. Mỗi cột đèn cách nhau 5m. Hỏi cột đèn thứ tư cách cột đèn thứ nhất bao nhiêu m?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 10: Tùng thắt 5 nút buộc trên một đoạn dây. Mỗi nút thắt cách nhau 20cm. Hỏi nút thắt thứ năm cách nút thắt thứ nhất bao nhiêu cm?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 11: Có 7 cây xanh được trồng trên dọc đường. Khoảng cách giữa hai cây là 3m. Hỏi cây thứ sáu và cây thứ hai cách nhau bao nhiêu m?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 12: Tuấn đặt 9 đồng tiền xu lên mặt bàn. Mỗi đồng xu cách nhau 10cm. Hỏi đồng xu thứ chín cách đồng xu thứ nhất bao nhiêu cm?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 13: Minh mất 5 phút để cưa một khúc gỗ thành hai đoạn. Hỏi minh mất bao nhiêu phút để cưa khúc gỗ thành 4 đoạn?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 14: Một chiếc đồng hồ quả lắc phải mất 6 giây để đánh 4 tiếng chuông lúc 4 giờ. Hỏi chiếc đồng hồ sẽ mất bao nhiêu giây để đánh 6 tiếng chuông lúc 6 giờ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 15: Hòa sống ở tầng 5 của khu trung cư. Cầu thang dẫn đến mỗi tầng có 10 bậc thang. Hỏi Hòa cần leo bao nhiêu bậc thang để lên được căn hộ của mình?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 16: Một chiếc tàu điện ngầm phải mất 20 phút để đi từ ga này đến ga khác và dừng tại mỗi ga 5 phút. Hỏi cần mất bao nhiêu phút để tàu điện ngầm đi từ ga thứ nhất đến ga thứ năm?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 17: Một con tàu có 6 toa. Mỗi toa dài 6m. Hai toa cạnh nhau được nối với nhau bởi một bộ nối dài 1m. Hỏi con tàu đó dài bao nhiêu m?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 18: Cứ 10 phút lại có một chiếc xe khách rời bến. Hỏi trong vòng 60 phút sẽ có bao nhiêu chiếc xe khách rời bến?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 19: Để cắt một sợi dây dài 80cm thành 10 đoạn bằng nhau, em cần phải cắt bao nhiêu lần ? Mỗi đoạn dài bao nhiêu cm?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 20: Bạn Trung sử dụng một ít tiền xu để xếp hình tam giác. Mỗi góc của tam giác là một đồng xu. Trên mỗi cạnh của tam giác có 5 đồng xu. Hỏi bạn Trung phải dùng bao nhiêu đồng xu?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5/5 - (692 votes)
Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 12: Nghị luận xã hội về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm (Dàn ý + 9 mẫu)