0

Một số bài tập Toán tiểu học – Ôn tập toán

Share

CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP

Dạng 1: Số chẵn, số lẻ, bài toán xét chữ số tận cùng của một số

* Kiến thức cần nhớ:

– Chữ số tận cùng của 1 tổng bằng chữ số tận cùng của tổng các chữ số hàng đơn vị của các số hạng trong tổng ấy.

– Chữ số tận cùng của 1 tích bằng chữ số tận cùng của tích các chữ số hàng đơn vị của các thừa số trong tích ấy.

– Tổng 1 + 2 + 3 + 4 + …… + 9 có chữ số tận cùng bằng 5.

– Tích 1 x 3 x 5 x 7 x 9 có chữ số tận cùng bằng 5.

* Bài tập vận dụng:

Bài 1: a) Nếu tổng của 2 số tự nhiên là 1 số lẻ, thì tích của chúng có thể là 1 số lẻ được không?b) Nếu tích của 2 số tự nhiên là 1 số lẻ, thì tổng của chúng có thể là 1 số lẻ được không?c) “Tổng” và “hiệu” hai số tự nhiên có thể là số chẵn, và số kia là lẻ được không?

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 9: Tổng hợp mở bài Nói với con (26 mẫu)

Giải:a) Tổng hai số tự nhiên là một số lẻ, như vậy tổng đó gồm 1 số chẵn và 1 số lẻ, do đó tích của chúng phải là 1 số chẵn (Không thể là một số lẻ được).b) Tích hai số tự nhiên là 1 số lẻ, như vậy tích đó gồm 2 thừa số đều là số lẻ, do đó tổng của chúng phải là 1 số chẵn(Không thể là một số lẻ được). c) Lấy “Tổng” cộng với “hiệu” ta được 2 lần số lớn, tức là được 1 số chẵn. Vậy “tổng” và “hiệu” phải là 2 số cùng chẵn hoặc cùng lẻ (Không thể 1 số là chẵn, số kia là lẻ được).

Xem Thêm:   Khoa học lớp 5 Bài 15: Phòng bệnh viêm A – Giải bài tập Khoa học lớp 5 trang 32

Dạng 2: Kĩ thuật tính và quan hệ giữa các thành phần của phép tính

Bài tập áp dụng: Khi nhân 1 số tự nhiên với 6789, bạn Mận đã đặt tất cả các tích riêng thẳng cột với nhau như trong phép cộng nên được kết quả là 296 280. Hãy tìm tích đúng của phép nhân đó.

Giải: Khi đặt các tích riêng thẳng cột với nhau như trong phép cộng tức là bạn Mận đã lấy thừa số thứ nhất lần lượt nhân với 9, 8, 7 và 6 rồi cộng kết quả lại. Do 9 + 8 + 7 + 6 = 30 nên tích sai lúc này bằng 30 lần thừa số thứ nhất. Vậy thừa số thứ nhất là:296 280 : 30 = 9 876Tích đúng là :9 876 x 6789 = 67 048 164

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 9: Nghị luận xã hội về lối sống có trách nhiệm

Dạng 3: Bài toán liên quan đến điều kiện chia hết.

Dạng 4: Biểu thức và phép tính liên quan đến tính giá trị biểu thức

Dạng 5: Các bài toán về điền chữ số vào phép tính

Dạng 6: Các bài toán về điền dấu phép tính

Dạng 7: Vận dụng tính chất của các phép tính để tìm nhanh kết quả của dãy tính

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

5/5 - (788 votes)