0

Mẫu sổ liên lạc theo Thông tư 22 – Sổ liên lạc theo Thông tư 22

Share

Sổ liên lạc được coi là cầu nối giữa gia đình và nhà trường, định kỳ hàng tuần, hàng tháng để gửi về cho gia đình thông báo về kết quả học tập của mỗi học sinh. Hiện nay sổ liên lạc điện tử đã được sử dụng nhiều trong các nhà trường, tuy nhiên sổ liên lạc cần phải đảm bảo đầy đủ các nội dung và theo đúng quy định của Bộ Giáo dục đào tạo. Sau đây là mẫu sổ liên lạc theo Thông tư 22 được caubinhan.com cập nhật, mời quý thầy cô giáo cùng tham khảo.

Xem Thêm:   Tập làm văn lớp 4: Tả chiếc máy bay đồ chơi

UBND HUYỆN ….TRƯỜNG TH …..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——–o0o——-

PHIẾU LIÊN LẠCHỌC KỲ I – NĂM HỌC: 2017– 2018——o0o——

– Họ và tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; Lớp: . . . . ..

– Ngày sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; Giới tính: . . . . . . . . . . . . . . . .

I) KẾT QUẢ HỌC TẬP, RÈN LUYỆN CỦA HỌC SINH:

Xem Thêm:   Tổng hợp các bức tranh tô màu cái mũ phù hợp cho bé trai lẫn bé gái

Môn học

Mức đạt được

Đim KT HK I

Nội dung

Mức đạt được

Tiếng Việt

Năng lực

Tự phục vu, tự quản

Toán

Hợp tác

Ngoại ngữ

Tự học, giải quyết vấn đề

Tin học

Phẩm chất

Chăm học, chăm làm

Khoa học

Tự tin, trách nhiệm

Sử Địa

Trung thực, kỷ luật

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 6: Cảm nghĩ về tác phẩm Bức thư của thủ lĩnh da đỏ

TN-XH

Đoàn kết, yêu thương

Đạo đức

Thành tích đạt được trong học kỳ I: . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Âm nhạc

Mỹ thuật

Thủ công

Thể dục

II) NHẬN XÉT KẾT QUẢ HỌC TẬP, RÈN LUYỆN CỦA HỌC SINH:

Kiến thức kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Năng lực: ………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Phẩm chất: …………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

HIỆU TRƯỜNG

, ngày tháng …. năm 2017

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

5/5 - (828 votes)