0

Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm số phức – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 12

Share

GIẢI TÍCH 12 HKII ÔN THI THPT QUỐC GIA

dụ 1. Xác định phần thực phần ảo của số phức z, biết:

z =(2 +3i) +(5 3i)a) z =(3 +2i)

2

b) z =(2 +i)(1 2i) +

2i

1 +i

c)

Lời giải.

.. .. .. .. .. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

.. .. .. .. .. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

.. .. .. .. .. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

.. .. .. .. .. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

.. .. .. .. .. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

.. .. .. .. .. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

.. .. .. .. .. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

.. .. .. .. .. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

dụ 2. Tìm nghịch đảo của số phức z =2 3i.

Xem Thêm:   Toán lớp 4: Vẽ hai đường thẳng vuông góc trang 52

Lời giải.

.. .. .. .. .. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

.. .. .. .. .. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

.. .. .. .. .. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

.. .. .. .. .. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

dụ 3. Tìm phần thực phần ảo của số phức z =

Ã

1 +i

p

3

1 +i

!

3

.

Lời giải.

.. .. .. .. .. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

.. .. .. .. .. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

.. .. .. .. .. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

.. .. .. .. .. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

.. .. .. .. .. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

.. .. .. .. .. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

dụ 4. Cho z

1

=3 +i z

2

=2 3i. T ính:

¯

¯

z

1

¯

¯

;a)

¯

¯

z

2

¯

¯

;b)

¯

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 9: Đoạn văn nghị luận Có chí thì nên (6 mẫu)

¯

z

1

+z

1

z

2

¯

¯

.c)

Lời giải.

.. .. .. .. .. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

.. .. .. .. .. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

.. .. .. .. .. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

.. .. .. .. .. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

.. .. .. .. .. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

.. .. .. .. .. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

dụ 5. Tính mô-đun của số phức sau:

z =(2 +i)(

p

6 3i)a) z =

3 +i

2 i

b) z =

(1 i)

10

i

c)

Lời giải.

.. .. .. .. .. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

.. .. .. .. .. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

.. .. .. .. .. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

.. .. .. .. .. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

.. .. .. .. .. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

.. .. .. .. .. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

.. .. .. .. .. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

.. .. .. .. .. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Phùng V. Hoàng Em 3 Ô 0972.657.617

Xem Thêm:   Soạn bài Luyện tập làm văn bản thông báo – Soạn văn lớp 8 tập 2 bài 34
5/5 - (723 votes)