0

Lý thuyết và bài tập chương Từ trường – Tài liệu ôn tập môn Vật lý lớp 11

Share

Trang 2

Bài 5. Đoạn dây dẫn chiều dài có dòng điện I chạy qua đặt trong từ trường đều B. Hãy thực hiện các

tính toán:

a.B= 0,02T ; I = 2A ; =5cm ; =30

. Tìm F?

b.B= 0,03T ; F=0,06N ; =10cm ; =45

. Tìm I?

c.I = 5A ; =10cm ;F=0,01N; =90

. Tìm B?

Bài 6. Một đoạn dây dẫn dài 20cm, có dòng điện 0,5A chạy qua đặt trong từ trường đều có B=0,02T.

Biết đường sức từ vuông góc với dây dẫn và đều nằm trong mặt phẳng ngang. Lực từ tác dụng lên dây có

độ lớn và phương như thế nào?

Đáp án: 2.10

-3

(N). có phƣơng thẳng đứng.

Bài 7. Một khung dây cường độ 0,5A hình vuông cạnh a=20cm. Từ trường có độ lớn 0,15T có phương

vuông góc với mp khung dây, có chiều từ ngoài vào trong. Vẽ hình xác định lực từ và tính độ lớn của các

Xem Thêm:   Truyện ngụ ngôn là gì? – Khái niệm, nguồn gốc và đặc trưng của truyện ngụ ngôn

lực từ tác dụng lên các cạnh.

ĐS : 0,015N

Bài 8. Hai thanh ray nằm ngang song song và cách nhau khoảng l = 10cm đặt trong từ trường phẳng đứng

cảm ứng từ B =0,15T. Một thanh kim loại đặt trên ray vuông góc với ray. Nối ray y với nguồn

điện suất điện động E =12V điện trở trong r =1Ω ; điện trở tương đương của thanh kim loại, ray

các dây dẫn là R =5Ω. Tìm lực từ tác dụng lên thanh kim loại.

ĐS: F= 0,03 N

Bài 9. Hai thanh ray nằm ngang , song song và cách nhau đoạn l = 30cm, một thanh kim loaị đặt lên hai

thanh ray. Cho dòng điện chạy qua thanh kim loại với thanh ray . hệ số ma sát giữa thanh kim

Xem Thêm:   Mẹo xử lí quần áo sau khi giặt bị lem và phai màu

loại với thanh ray là k = 0.2, khối lương thanh kim loại m=0,5kg. Hãy tìm độ lớn của cảm ứng từ B để

thanh bắt đầu chuyển động (B vuông góc với mp hai thanh ray)

ĐS: 1/15T

Bài 10. Đoạn dây dẫn MN có chiều dài l = 20cm, khối lượng m = 10g được treo nằm ngang bằng hai dây

mảnh AM, BN. Thanh MN đặt trong từ trường đều thẳng đứng hướng lên với B = 0,5T. Khi cho dòng

điện I chạy qua, đoạn dây MN dịch chuyển đến vị trí cân bằng mới, lúc đó hai dây treo AM, BN hợp với

phương đứng một góc = 30

. Xác định I và lực căng dây treo. Lấy g = 10 m/s

2

.

ĐS : a. 0,577A ; b. 0,11547N

Bài 11. Giữa hai cực nam châm có B nằm ngang, người ta đặt môt dây dẫn l nằm ngang vuông

Xem Thêm:   Bài văn mẫu lớp 11: Nghị luận về cuộc đời những đứa bé không nơi nương tựa

góc với B. Khối lượng của một đơn vị chiều dài là d= 0.01kg/m. Tìm cường độ dòng điện I qua dây nếu

dây nằm lơ lững không rơi. Lấy .

ĐS: I=10A

Bài 12. Một dây dẫn thẳng MN chiều dài l , khối lượng của 1 đơn vị dài của

dây là d = 0.04kg/m . dây được treo trong từ trường như hình vẽ. Biết

. Cho dòng điện I chạy qua dây .

a.Định chiều và độ lớn của I để lực căng của các dây treo bằng không.

b.Cho MN = 25cm, I = 16A chiều từ N đến M . Tình lực căng của mỗi

dây ( lấy )

ĐS: I=10A chiều từ M đến N, lực căng T=0,13N

5/5 - (899 votes)