0

Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa trang 38 – Luyện từ và câu lớp 5 Tuần 4 – Tiếng Việt Lớp 5 tập 1

Share

Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa trang 38 giúp các em học sinh tham khảo, trả lời câu hỏi phần Luyện từ và câu Tuần 4 Tiếng Việt Lớp 5 tập 1 thật tốt. Qua đó thầy cô cũng dễ dàng tham khảo để soạn bài cho học sinh của mình.

Ngoài ra, có thể tham khảo 2 bài tập đọc  Những con sếu bằng giấy, Bài ca về trái đất của tuần 4 Tiếng Việt 5 Tập 1. Vậy mời thầy cô cùng các em tham khảo nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của caubinhan.com:

Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa trang 38 – Tuần 4

Hướng dẫn giải phần Nhận xét SGK Tiếng Việt 5 tập 1 trang 38, 39

Câu 1

So sánh nghĩa của các từ in đậm:

Phrăng Đơ Bô-en là một người lính Bỉ trong quân đội Pháp xâm lược Việt Nam. Nhận rõ tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược, năm 1949, ông chạy sang hàng ngũ quân đội ta, lấy tên Việt là Phan Lăng. Năm 1986, Phan Lăng cùng con trai đi thăm Việt Nam, về lại nơi ông đã từng chiến đấu vì chính nghĩa.

Xem Thêm:   Bài văn mẫu lớp 6: Phân tích truyền thuyết Sự tích hồ Gươm

Trả lời:

  • Phi nghĩa: Trái với đạo lí. Cuộc chiến tranh phi nghĩa là cuộc chiến tranh có mục đích xấu xa, không được những người có lương tri ủng hộ.
  • Chính nghĩa: Đúng với đạo lí. Chiến đấu vì chính nghĩa là chiến đấu vì lẽ phải, chống lại cái xấu, chống lại áp bức, bất công…

⇒ Chính nghĩa phi nghĩa là hai từ có nghĩa trái ngược nhau. Đó là những từ trái nghĩa.

Câu 2

Tìm những từ trái nghĩa với nhau trong câu tục ngữ sau:

Chết vinh còn hơn sống nhục.

Trả lời:

Các từ trái nghĩa với nhau có trong câu tục ngữ trên là:

Xem Thêm:   Mở bài trực tiếp và gián tiếp Tả một người bạn cùng lớp hoặc gần nhà em (6 mẫu)

Câu 3

Cách dùng các từ trái nghĩa trong câu tục ngữ trên có tác dụng như thế nào trong việc thể hiện quan niệm sống của người Việt Nam ta?

Trả lời:

Cách dùng từ trái nghĩa trong câu tục ngữ trên tạo ra hai vế tương phản, làm nổi bật quan niệm sống rất cao đẹp của người Việt Nam – thà chết mà được tiếng thơm còn hơn sống mà bị người đời khinh bỉ.

Hướng dẫn giải phần Luyện tập SGK Tiếng Việt 5 tập 1 trang 39

Câu 1

Tìm những cặp từ trái nghĩa trong các thành ngữ, tục ngữ dưới đây:

a) Gạn đục khơi trong.

b) Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

c) Anh em như thể chân tayRách lành đùm bọc dở hay đỡ đần.

Trả lời:

a) Các cặp từ trái nghĩa trong câu là: gạn – khơi, đục – trong

b) Các cặp từ trái nghĩa trong câu là: đen – sáng

c) Các cặp từ trái nghĩa trong câu là: rách – lành, dở – hay

Xem Thêm:   Soạn bài Hạnh phúc của một tang gia – Soạn văn 11 tập 1 tuần 12 (trang 122)

Câu 2

Điền vào mỗi ô trống một từ trái nghĩa với từ in đậm để hoàn chỉnh các thành ngữ sau:

a) Hẹp nhà …. bụng.

b) Xấu người … nết.

c) Trên kính … nhường.

Trả lời:

Các từ được điền vào chỗ trống như sau:

a) Hẹp nhà rộng bụng.

b) Xấu người đẹp nết.

c) Trên kính dưới nhường.

Câu 3

Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau:

a) Hòa bình

b) Thương yêu

c) Đoàn kết

d) Giữ gìn

Trả lời:

a) Hòa bình >< chiến tranh, xung đột.

b) Thương yêu >< căm ghét, căm thù, căm hờn, ghét bỏ, thù ghét, thù hằn, hận thù, thù địch, thù nghịch…

c) Đoàn kết >< chia rẽ, bè phái, xung khắc,

d) Giữ gìn >< phá hoại, phá phách, tàn phá, hủy hoại…

Câu 4

Đặt hai câu để phân biệt một cặp từ trái nghĩa vừa tìm được ở bài tập 3

Trả lời:

  • Nhân dân ta yêu hòa bình. Nhưng kẻ thù lại thích chiến tranh.
  • Từ một bạn học sinh có kết quả học tập thấp trong lớp, Ngân đã nỗ lực không ngừng để giành được thành tích cao hơn.
  • Nhân dân ta ai cũng yêu hòa bình ghét chiến tranh.
  • Đoàn kếtsống, chia rẽchết.
5/5 - (771 votes)