0

Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ trang 121

Share

Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ trang 121 giúp các em học sinh tham khảo, trả lời câu hỏi phần Luyện từ và câu Tuần 12 Tiếng Việt Lớp 5 tập 1 thật tốt, để chuẩn bị chu đáo bài trước khi tới lớp. Qua đó thầy cô cũng dễ dàng tham khảo để soạn bài cho học sinh của mình.

Ngoài ra, có thể tham khảo thêm bài Tập đọc Mùa thảo quả, Hành trình của bầy ong của Tuần 12. Vậy mời thầy cô cùng các em tham khảo nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của caubinhan.com:

Luyện tập về quan hệ từ trang 121 – Tuần 12

Hướng dẫn giải Luyện từ và câu SGK Tiếng Việt 5 tập 1 trang 121, 122

Câu 1

Tìm quan hệ từ trong đoạn trích dưới đây và cho biết mối quan hệ từ nối những từ ngữ nào trong câu:

A Cháng đeo cày. Cái cày của người Hmông to nặng, bắp cày bằng gỗ tốt màu đen, vòng như hình cái cung, ôm lấy bộ ngực nở. Trông anh hùng dũng như một chàng hiệp sĩ cổ đeo cung ra trận.

Xem Thêm:   Soạn bài Ôn tập phần Văn học – Soạn văn 11 tập 1 tuần 17 (trang 202)

Trả lời:

Các quan hệ từ trong đoạn trích và tác dụng: A Cháng đeo cày. Cái cày của người Hmông to nặng, bắp cày bằng gỗ tốt màu đen, vòng như hình cái cung, ôm lấy bộ ngực nở. Trông anh hùng dũng như một chàng hiệp sĩ cổ đeo cung ra trận.

  • của: nối cái cày với người Hmông.
  • bằng: nối bắp cày với gỗ tốt màu đen.
  • như: nối vòng với hình cánh cung.
  • như: nối hùng dũng với một chàng hiệp sĩ cổ đeo cung ra trận.

Câu 2

Các từ in đậm được dùng trong mỗi câu dưới đây biểu thị quan hệ gì?

a) Quân sĩ cùng nhân dân trong vùng tìm đủ mọi cách cứu voi khỏi bãi lầy nhưng vô hiệu

Xem Thêm:   Địa lí 9 Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ – Soạn Địa 9 trang 116

b) Thuyền chúng tôi tiếp tục chèo, đi tới ba nghìn thước rồi vẫn thấy chim đậu trắng xóa trên những cành cây gie sát ra sông.

Theo ĐOÀN GIỎI

c)

Nếu hoa có ở trời caoThì bầy ong cũng mang vào mật thơm.

NGUYỄN ĐỨC MẬU

Trả lời:

a) Nhưng: biểu thị quan hệ tương phản.

b) : biểu thị quan hệ tương phản.

c) Nếu…thì: biểu thị quan hệ điều kiện, giả thiết – kết quả.

Câu 3

Tìm quan hệ từ (và, nhưng, trên, thì, ở, của) thích hợp với mỗi ô trống dưới đây:

a) Trời bây giờ trong vắt, thăm thẳm … cao.

Xem Thêm:   Tiếng Anh 11 Unit 6: Getting started – Soạn Anh 11 trang 6 – Tập 2

b) Một vầng trăng tròn, to … đỏ hồng hiện lên … chân trời, sau rặng tre đen … một ngôi làng xa.

Theo THẠCH LAM

c) Trăng quầng … hạn, trăng tán … mưa.

TỤC NGỮ

d) Tôi đã đi nhiều nơi, đóng quân ở nhiều chỗ đẹp hơn đây nhiều, nhân dân coi tôi như người làng … thương yêu tôi hết mực, … sao sức quyến rũ, nhớ thương vẫn không mãnh liệt, day dứt bằng mảnh đất cọc cằn này.

Theo NGUYỄN KHẢI

Trả lời:

a) và

b) và, ở, của

c) thì, thì

d) và, nhưng

Câu 4

Đặt câu với mỗi quan hệ từ sau: mà, thì, bằng

Trả lời:

  • Cây cổ thụ ấy to thế cũng bị gãy đổ.
  • Bạn ấy lười học thì thế nào cũng bị điểm kém.
  • Cô giáo dạy bảo chúng em bằng tất cả tấm lòng của mình.
5/5 - (779 votes)