0

Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? trang 68

Share

Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? trang 68 giúp các em học sinh tham khảo, ôn tập, trả lời các câu hỏi phần Luyện từ và câu Tuần 25 Tiếng Việt 4 tập 2 thật tốt. Qua đó, thầy cô cũng dễ dàng tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình.

Ngoài ra, có thể tham khảo thêm bài Tập đọc Khuất phục tên cướp biển, Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Tuần 25. Vậy mời thầy cô cùng các em học sinh tham khảo nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của caubinhan.com:

Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? trang 68 – Tuần 25

Hướng dẫn giải phần Nhận xét SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 68, 69

Đọc các câu đã cho:

a.

Ruộng rẫy là chiến trườngCuốc cày là vũ khíNhà nông là chiến sĩHậu phương thi đua với tiền phương.

Hồ Chí Minh

b. Kim Đồng và các bạn anh là những đội viên đầu tiên của Đội ta

Câu 1

Trong các câu trên, câu nào có dạng Ai là gì?

Trả lời:

Trong các câu trên, các câu sau đây có dạng Ai là gì?

 • Ruộng rẫy là chiến trường.
 • Cuốc cày là vũ khí.
 • Nhà nông là chiến sĩ.
 • Kim Đồng và các bạn anh là những đội viên đầu tiên của Đội ta.

Câu 2

Xác định chủ ngữ trong những câu vừa tìm được.

Trả lời:

Chủ ngữ của các câu trên là:

 • Ruộng rẫy / là chiến trường.
 • Cuốc cày / là vũ khí.
 • Nhà nông / là chiến sĩ.
 • Kim Đồng và các bạn anh / là những đội viên đầu tiên của Đội ta.

Câu 3

Chủ ngữ đó trong các câu trên do những từ ngữ như thế nào tạo thành?

Trả lời:

Chủ ngữ đó do các danh từ, cụm danh từ (có cả danh từ riêng chỉ tên người) tạo thành.

Hướng dẫn giải phần Luyện tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 69, 70

Câu 1

Đọc các câu sau:

– Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy.

Hồ Chí Minh

– Vừa buồn mà lại vừa vui mới thực là nỗi niềm bông phượng. Hoa phượng là hoa học trò.

Xuân Diệu

a. Tìm câu kể Ai là gì?

b. Xác định chủ ngữ của các câu tìm được

Trả lời:

a) Cả 4 câu trong đoạn văn đã cho đều là câu kể Ai là gì?

b) Chủ ngữ của các câu đó là:

 • Văn hóa nghệ thuật / cũng là một mặt trận.
 • Anh chị em / là chiến sĩ trên mặt trận ấy.
 • Vừa buồn mà lại vừa vui / mới thực là nỗi niềm bông phượng.
 • Hoa phượng / là hoa học trò.

Câu 2

Chọn từ ngữ thích hợp ở cột A để ghép với cột B thành câu “Ai là gì?”

A
B

Bạn Lan
Là tương lai của đất nước

Người
Là người mẹ thứ hai của em

Cô giáo
Là người Hà Nội

Trẻ em
Là vốn quý nhất

Trả lời:

Cần ghép như sau:

 • Bạn Lan là người Hà Nội.
 • Người là vốn quý nhất.
 • Cô giáo là người mẹ thứ hai của em.
 • Trẻ em là tương lai của đất nước.

Câu 3

Đặt câu kể Ai là gì? với các từ ngữ sau làm chủ ngữ:

 • Bạn Bích Vân
 • Hà Nội
 • Dân tộc ta

Trả lời:

 • Bạn Bích Vân là học sinh lớp 4A.
 • Hà Nội là thủ đô của nước ta.
 • Dân tộc ta là một dân tộc anh hùng.
5/5 - (653 votes)
Xem Thêm:   Chị Dậu trong tác phẩm Tắt đèn tên thật là gì?