0

Liên từ trong tiếng Anh – Tổng hợp các liên từ trong tiếng Anh

Share

Chuyên đề 7: Liên t

(Conjunctions)

Liên t đưc s dng ph biến trong tiếng Anh, chức năng dùng để liên

kết các cm từ, các câu và các đoạn văn.

Liên t gm 3 loi: Liên t kết hp, liên t tương quan, liên từ ph thuc.

I. Liên t kết hp (Coordinating conjunctions)

Chức năng của liên t kết hp:

Xem Thêm:   Truyện ngắn Bức tranh của em gái tôi – In trong Con dế ma, Tạ Duy Anh

Ni các t, cm t , mệnh đề trong câu.

Lưu ý: Khi liên t dùng để ni các t, thì các t đó phải cùng

t loi (cùng tính t, hoc danh t, … ).

Có 7 liên t kết hp trong tiếng Anh: FANBOYS

F A N B O Y S

For And Nor But Or Yet So

a. For :

Ch lý do hoc mc đích.

Xem Thêm:   Món bánh tráng mắm ruốc Quảng Ngãi nức tiếng

Vi chức năng là một liên t, FOR đứng giữa câu, đứng

sau du phy và sau FOR là mt mệnh đề.

Eg: They don’t go to the movies, for it rains cats and dogs.

b. And :

Mang tính thêm, b sung một đối tượng hay vấn đề.

Eg: I like eating sausage, ice-cream and fruits.

c. Nor : Cũng không

Xem Thêm:   Từ vựng tiếng Anh về thiên nhiên – Từ vựng về thiên nhiên

Dùng trong câu ph định.

Chức năng: bổ sung ý ph định cho câu.

Chú ý: Vi vai trò là mt liên t kết hp, NOR ít khi được

s dụng. được dùng nhiu vi vai trò liên t tương

quan khi kết hp với “Neither”).

Eg: I won’t be there on Monday nor Tuesday.

d. But : nhưng

5/5 - (843 votes)