0

Lịch sử lớp 5 Bài 16: Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới

Share

Giải bài tập SGK Lịch sử 5 trang 35, 36, 37 giúp các em học sinh lớp 5 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong bài 16: Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới. Nhờ đó, sẽ củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Lịch sử lớp 5 thật thành thạo.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 12: Dàn ý phân tích vẻ đẹp hung bạo của sông Đà (2 Mẫu)

Giải bài tập Lịch sử 5 Bài 16: Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới

Lý thuyết bài Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới

  • Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng diễn ra vào tháng 2 năm 1951, nhằm phát triển tinh thần yêu nước, đẩy mạnh thi đua, chia ruộng đất cho nông dân.
  • Sự lớn mạnh của hậu phương sau những năm chiến dịch biên giới: Sản xuất nhiều lương thực, thực phẩm, các trường đại học Sư phạm, Đại học Y – Dược đào tạo được nhiều cán bộ phục vụ kháng chiến.
  • Đại hội thi đua anh hùng và chiến sĩ thi đua lần thứ nhất diễn ra vào ngày 1/5/1952. Khẳng định những đóng góp to lớn của các tập thể và cá nhân cho thắng lợi cuộc kháng chiến.

Giải bài tập SGK Lịch sử 5 trang 37

Câu 1

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ gì cho cách mạng Việt Nam?

Trả lời:

Tháng 2 – 1951, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng họp. Đại hội chỉ rõ rằng: để đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi, phải phát triển tinh thần yêu nước, đẩy mạnh thi đua, chia ruộng đất cho nông dân.

Câu 2

Hãy tìm hiểu thành tích tiêu biểu của 1 trong 7 anh hùng được tuyên dương trong đại hội Chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc?

Trả lời:

7 anh hùng được bầu làm chiến sĩ thi dua và cán bộ gương mẫu toàn quốc là: Cù Chính Lan, La Văn Cầu, Nguyễn Quốc Trị, Nguyễn Thị Chiên, Ngô Gia Khảm, Trần Đại Nghĩa, Hoàng Hanh.

Thành tích tiêu biểu của anh hùng La Văn Cầu là: Từ năm 1948 – 1952 anh tham gia chiến đấu 29 trận. Trong trận Đông Khê (chiến dịch biên giới năm 1950), La Văn Cầu bị thương gãy nát cánh tay, anh đã dũng cảm nhờ đồng đội chặt đứt cánh tay cho khỏi vướng, dùng tay trái ôm bộc phá đánh mở đường cho đợ vị đánh chiếm đồn địch.

5/5 - (890 votes)