0

Lịch sử lớp 4 Bài 3: Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc

Share

Giải bài tập SGK Lịch sử 4 trang 17, 18 giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong bài 3: Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc. Nhờ đó, sẽ củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Lịch sử lớp 4 thật thành thạo.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 10: Cảm nhận về đoạn trích Chí khí anh hùng của Nguyễn Du

Giải bài tập Lịch sử 4 Bài 3: Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc

Lý thuyết Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc

Chính sách áp bức bóc lột đối với nhân dân ta

  • Chia nước ta thành quận, huyện do chính người Hán cai quản.
  • Bắt nhân dân lên rừng, xuống biển tìm sản vật quý công nạp cho chúng.
  • Chúng đưa người Hán sang ở chung với ta và bắt nhân dân ta phải theo phong tục người Hán, học chữ Hán.

Các cuộc khởi nghĩa chống ách đô hộ

Thời gian
Các cuộc khởi nghĩa

Năm 40
Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Năm 248
Khởi nghĩa Bà Triệu

Năm 542
Khởi nghĩa Lí Bí

Năm 550
Khởi nghĩa Triệu Quang Phục

Năm 722
Khởi nghĩa Mai Thúc Loan

Năm 766
Khởi nghĩa Phùng Hưng

Năm 905
Khởi nghĩa khúc Thừa Dụ

Năm 931
Khởi nghĩa Dương Đình Nghệ

Năm 938
Khởi nghĩa Bạch Đằng

Giải bài tập SGK Lịch sử 4 trang 18

Câu 1

Khi đô hộ nước ta, các triều đại phong kiến phương Bắc đã làm những gì?

Trả lời:

Chúng đưa người Hán sang ở lẫn với dân ta, bắt dân ta phải theo phong tục của người Hán, học chữ Hán, sống theo luật pháp của người Hán.

Bắt nhân dân ta cống nạp những sản vật quý, chúng áp bức, bóc lột đày ải ép dân ta khuất phục.

Câu 2

Nhân dân ta đã phản ứng ra sao?

Trả lời:

Không chịu khuất phục, nhân dân ta vẫn gìn giữ được các phong tục truyền thống vốn có như ăn trầu, nhuộm răng, mở các lễ hội mùa xuân với những cuộc đua thuyền, đánh vật và hát những làn điệu dân ca. Đồng thời, dân ta cũng biết tiếp thu nghề làm giấy, làm đồ thuỷ tinh, làm đồ trang sức bằng vàng, bạc v.v…của người dân phương Bắc.

Không cam chịu sự áp bức, bóc lột của bọn thống trị, nhân dân ta liên tục nổi dậy, đánh đuổi quân đô hộ.

Câu 3

Em hãy kẻ và điền vào bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa lớn của nhân dân ta chống lại ách đỏ hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc.

Trả lời:

Các cuộc khởi nghĩa lớn của nhân dân ta chống lại ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc:

Các cuộc khởi nghĩa lớn
Thời gian

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
Năm 40

Khởi nghĩa Bà Triệu
Năm 248

Khởi nghĩa Lý Bí
Năm 542

Khởi nghĩa Triệu Quang Phục
Năm 550

Khởi nghĩa Mai Thúc Loan
Năm 722

Khởi nghĩa Phùng Hưng
Năm 776

Khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ
Năm 905

Khởi nghĩa Dương Đình Nghệ
Năm 931

Chiến thắng Bạch Đằng
Năm 938

5/5 - (693 votes)