0

Lịch Sử 6 Bài 16: Cuộc đấu tranh giữ gìn và phát triển văn hóa dân tộc thời Bắc thuộc

Share

Giải bài tập SGK Lịch sử 6 Bài 16 trang 82 giúp các bạn học sinh lớp 6 nhanh chóng giải được các bài tập phần kiến thức mới và phần luyện tập vận dụng. Đồng thời nắm vững kiến thức về cuộc đấu tranh giữ gìn và phát triển văn hóa dân tộc thời Bắc thuộc.

Soạn Sử 6 Bài 16 trang 82→84 sách Cánh diều được biên soạn đầy đủ với các nội dung trong SGK, giúp các bạn dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt hơn môn Lịch Sử 6. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 11: Cảm nhận bài thơ Từ ấy của Tố Hữu (Dàn ý + 4 mẫu + Sơ đồ tư duy)

Cuộc đấu tranh giữ gìn và phát triển văn hóa dân tộc thời Bắc thuộc

Trả lời câu hỏi phần Kiến thức mới

1. Giữ gìn văn hóa dân tộc

Câu hỏi: Qua các hình 16.2 và 16.3, hãy nêu tên một số nét văn hóa của người Việt Vẫn được giữ gìn và phát triển trong thời kì Bắc thuộc.

Lời giải

Một số nét văn hóa của người Việt Vẫn được giữ gìn và phát triển trong thời kì Bắc thuộc là:

  • Tục thờ cúng tổ tiên
  • Tổ chức các lễ hội làng

2. Phát triển văn hóa dân tộc

Câu hỏi: Quan sát các hình từ 16.4 đến 16.9 và đọc thông tin, hãy cho biết việc tiếp thu các yếu tố bên ngoài đến phát triển văn hóa dân tộc như thế nào.

Lời giải

Trong thời Bắc thuộc, người Việt đã biết tiếp thu các yếu tố bên ngoài đến phát triển văn hóa dân tộc. Cụ thể là:

  • Các sản phẩm thủ công được cải tiến một cách sáng tạo (vòi ấm trang trí hình đầu gà, viền ngoài khay gốm trang trí hoa văn kiểu văn hóa Đông Sơn…)
  • Người việt giữ những yếu tố của tiếng Việt truyền thống, tiếp nhận thêm nhiều lớp từ Hán và chữ Hán.
  • Phật Giáo, Đạo giáo được người Việt tiếp nhận một cách tự nhiên, phổ biến, sâu sắc.

Trả lời câu hỏi phần luyện tập và vận dụng

Câu 1

Những thành quả trong cuộc đấu tranh bảo vệ và phát triển văn hóa truyền thống của người Việt thời Bắc thuộc có ý nghĩa như thế nào?

Lời giải

Những thành quả trong cuộc đấu tranh bảo vệ và phát triển văn hóa truyền thống của người Việt thời Bắc thuộc đã giữ vững bản sắc văn hóa, để giữ gìn tiếng nói, phong tục tập quán của mình, đồng thời tranh thủ tiếp thụ những yếu tố tiến bộ, hợp lý của văn hóa Hán nhằm hoàn thiện và nâng cao nền văn hóa, văn minh của người Việt, củng cố tinh thần tự lực tự cường, tăng thêm ý chí đấu tranh giành độc lập tự chủ. Đây là giá trị to lớn nhất của sự nghiệp chuẩn bị cho công cuộc dựng nước sau khi giành được quyền tự chủ.

Câu 2

Những phong tục nào của người Việt trong thời Bắc thuộc vẫn được duy trì đến ngày nay.

Lời giải

Những phong tục của người Việt trong thời Bắc thuộc vẫn được duy trì đến ngày nay là:

  • Thờ cúng tổ tiên
  • Tổ chức mở hội hằng năm
  • Ăn trầu, chôn người chết trong quan tài
5/5 - (601 votes)