0

Kĩ thuật giải một số bài toán Oxy điển hình

Share

Không phải đường thẳng nào cũng hệ số góc. Các đường

thẳng dạng x = a không hệ số c. Do vy, khi giải các bài

toán dùng hệ số c, ta phải xét cả trường hợp đặc biệt này.

Nếu

n = (a; b) vectơ pháp tuyến của đường thẳng thì hệ số

c của k =

a

b

, b 6= 0.

1.2.3 Vị trí tương đối của 2 điểm và 1 đường thẳng

Xem Thêm:   Hình ảnh lá cờ Quốc Kỳ Việt Nam đẹp – Ý nghĩa của lá cờ đỏ sao vàng

Cho A (x

A

; y

A

) , B (x

B

; y

B

) và đường thẳng ∆ : ax + by + c = 0. Khi đó:

Nếu (ax

A

+ by

A

+ c) (ax

B

+ by

B

+ c) < 0 thì A, B về hai phía khác

nhau đối với .

Nếu (ax

A

+ by

A

+ c) (ax

B

+ by

B

+ c) > thì A, B cùng một phía

đối với

1.2.4 Chùm đường thẳng

Cho hai đường thẳng cắt nhau:

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 12: Phân tích khổ 2 bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng (2 Dàn ý + 17 mẫu)

d

1

: a

1

x + b

1

y + c

1

= 0; d

2

: a

2

x + b

2

y + c

2

= 0

Khi đó mọi đường thẳng đi qua giao điểm I của hai đường thẳng trên đều

phương trình dạng:

λ (a

1

x + b

1

y + c

1

) + µ (a

2

x + b

2

y + c

2

) = 0 (8)

trong đó λ

2

+ µ

2

>

1.3 c và khoảng cách

c giữa hai vectơ ~v, ~w được tính dựa theo công thức:

cos(~u, ~w) =

~u. ~w

|~v|. |~w|

(9)

Giả sử

Xem Thêm:   Soạn bài Tôi là học sinh lớp 2 (trang 10)

n

1

,

n

2

lần lượt vectơ pháp tuyến của các đường thẳng d

1

và d

2

. Khi đó:

cos(d

1

, d

2

) =

|

n

1

.

n

2

|

|

n

1

|. |

n

2

|

(10)

7

5/5 - (752 votes)