0

Khung chương trình nâng cao lớp 4 – Khung chương trình Toán, Tiếng Việt cho trường chất lượng cao

Share

TUẦN
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỔ SUNG(Bổ sung các kiến thức, các hoạt động giáo dục)
MỤC TIÊU NỘI DUNG BỔ SUNG
THỜI LƯỢNG (phút)
CÁCH THỨC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

1

– Ôn tập củng cố về phân tích cấu tạo số.

– Tìm số hạng trong dãy số theo quy luật.

– Ôn tập củng cố về tính hợp lí, so sánh và xếp thứ tự dãy số.

– Kĩ năng tính toán, trình bày bài, tìm số tiếp theo của dãy số theo quy luật,

– Kĩ năng so sánh và xếp thứ tự dãy số.

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

-Tìm thành phần chưa biết (trong phép chia có dư)

– Luyện tập tính giá trị của biểu thức ở dạng gấp hoặc giảm một số lần giá trị của chữ trong biểu thức.

– Kĩ năng tìm thành phần chưa biết, kĩ năng tính toán và trình bày bài..

40

– Hoạt đọng cá nhân

– Giải toán qua mạng

– Kĩ năng làm quen với máy tính, tính nhẩm nhanh

40

– Hoạt đọng cá nhân trên máy tính

2

– Luyện tập về lập số có nhiều chữ số viết số từ những chữ số cho trước.

(chuyên đề 1.1)

– Luyện tập củng cố hàng và lớp; giá trị của chữ số.

– Luyện tập củng cố về so sánh số ; xếp thứ tự dãy số.

– Kĩ năng đọc viết số có sáu chữ số.

– Kĩ năng xác định hàng và lớp, phân tích cấu tạo số.

– Kĩ năng so sánh và xếp thứ tự dãy số.

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

– Luyện tập về tìm số hạng; số số hạng trong dãy số. (chuyên đề 2.2)

– Kĩ năng tìm số tiếp theo của dãy số theo quy luật.

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

– Chuyên đề cấu tạo số, lập số.

– Kĩ năng đọc viết số có đến lớp triệu

– Kĩ năng xác định hàng và lớp, phân tích cấu tạo số

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

3

– Các dạng toán giải bằng phân tích cấu tạo số

(chuyên đề 1.2)

– Luyện tập tìm số có chữ số tận cùng.

– Luyện tập về đọc viết số đến lớp tỉ.

– Kĩ năng phỏng đoán và kiểm tra chữ số tân cùng của phép tính.

– Kĩ năng xác định hàng và lớp, phân tích cấu tạo số đến lớp tỉ.

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

– Luyện tập về điền thêm số hạng vào sau giữa hoặc trước một dãy số. (chuyên đề 2.1)

– Kĩ năng xác định quy luật của dãy số.

40

– Giải toán trên mạng.

– Kĩ năng làm quen với máy tính, tính nhẩm nhanh

40

– Hoạt đọng cá nhân trên máy tính

4

– Luyện tập giải các bài toán bằng PP thử chọn(chuyên đề 1.3)

-Kĩ năng giải toán bằng pp thử chọn.

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

– Luyện tập đơn vị đo khối lượng, áp dụng vào giải toán.

– Đổi đơn vị đo khối lượng.

– Kĩ năng đổi đơn vị đo khối lượng và trình bày bài toán có lời văn.

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

– Bài kiểm tra tháng thứ nhất

– Kĩ năng tính toán, đọc viết số, trình bày bài.

40

– Hoạt động cá nhân trên giấy.

5

– Luyện tập đổi đơn vị đo thời gian, ứng dụng vào thực tế.

– Kĩ năng đổi đơn vị đo thời gian và trình bày bài toán có lời văn.

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 12: Phân tích phẩm chất anh hùng của các nhân vật trong Rừng xà nu

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

– Luyện tập toán trung bình cộng có liên quan đến hình học.

– Luyện tập về Trung bình cộng của dãy các số hạng cách đều.

– Kĩ năng giải toán trung bình cộng, tư duy lôgic khi làm bài.

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

– Chuyên đề tìm số trung bình cộng (Dạng hơn, kém trung bình cộng).

– Rèn tư duy loogic khi làm toán TBC

– Kĩ năng vẽ sơ đồ toán TBC

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

6

– Luyện tập về biểu đồ liên quan đến giải toán trung bình cộng.

– Luyện tập về đổi đơn vị đo khối lượng, thời gian.

– Kĩ năng đọc biểu đồ, giải toán TBC trên biểu đồ.

– Kĩ năng đổi đơn vị đo khối lượng, thời gian.

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

– Luyện tập về phép cộng (khi số hạng tăng, giảm)

– Kĩ năng tìm thành phần chưa biết, tìm tổng khi giá trị của số hạng thay đổi

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

– Giải toán trên mạng.

– Kĩ năng làm quen với máy tính, tính nhẩm nhanh

40

– Hoạt động cá nhân trên máy tính.

7

– Luyện tập về mối quan hệ giữa phép cộng trừ.

– Tính giá trị biểu thức, tính nhanh

– Kĩ năng tính giá trị biểu thức, tính hợp lí

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

– So sánh giá trị của hai biểu thức.

– Tính hợp lí dựa vào tính chất giao hoán của phép cộng.

– Kĩ năng so sánh và áp dụng t/c giao hoán, kết hợp vào tính nhanh.

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

– Giải toán trên mạng.

– Kĩ năng làm quen với máy tính, tính nhẩm nhanh

40

– Hoạt động cá nhân trên máy tính

8

– Luyện tập tính hợp lí dựa vào t/c giao hoán và kết hợp của phép cộng.

-Luyện tập tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

(Dạng ẩn tổng)

– Kĩ năng so sánh và áp dụng t/c giao hoán, kết hợp vào tính nhanh.

– Kĩ năng vẽ sơ đồ và gải toán tổng hiệu

– Kĩ năng tìm tổng ẩn trong bài toán

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

-Luyện tập tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

(Dạng ẩn hiệu)

– Kĩ năng vẽ sơ đồ và giải toán tổng hiệu

– Kĩ năng tìm hiệu ẩn trong bài toán

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

– Bài kiểm tra tháng thứ hai

– Kĩ năng so sánh và áp dụng t/c giao hoán, kết hợp vào tính nhanh.

– Kĩ năng vẽ sơ đồ và giải toán tổng hiệu

– Kĩ năng trình bày bài.

40

– Hoạt động cá nhân trên giấy.

9

– Luyện tập về góc nhọn, góc tù, góc bẹt.

– Luyện tập hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song

– Kĩ năng nhận biết góc, nhận biết và đọc tên góc, đọc tên hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

-Luyện tập về xác định đường thẳng song song trong các hình.

– Kĩ năng đọc tên hai đường thẳng sông song trong hình vẽ

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

– Giải toán trên mạng.

– Kĩ năng làm quen với máy tính, tính nhẩm nhanh, nhanh tay, nhanh mắt, tìm cách giải nhanh nhất.

Xem Thêm:   Trà sữa để được bao lâu? Cách bảo quản trà sữa an toàn, đúng cách

40

– Hoạt động cá nhân trên máy tính

10

– Ôn luyện đọc viết số, giá trị của chữ số.

– Tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng.

– Ôn luyện giải toán TBC, toán Tổng – Hiệu

– Kĩ năng giải toán trung bình cộng, tư duy lôgic khi làm bài.

– Kĩ năng so sánh và áp dụng t/c giao hoán, kết hợp vào tính nhanh.

– Kĩ năng vẽ sơ đồ và giải toán tổng hiệu, toán TBC

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

Chuyên đề tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó.

– Kĩ năng vẽ sơ đồ và giải toán tổng hiệu.

– Kĩ năng tìm tổng ẩn trong bài toán.

– Kĩ năng tìm hiệu ẩn trong bài toán.

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

– Luyện tập tính chất giao hoán của phép nhân.

– So sánh giá trị của biểu thức.

– Nhận biết chữ số tận cùng của tích.(Dạng đặc biệt)

– Kĩ năng tính toán nhanh. Áp dụng vào so sánh giá trị biểu thức. Nhận biết chữ số tận cùng của dãy phép tính.

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

11

– Luyện nhân, chia nhẩm với 10, 100, 1000,…

– Luyện tập đổi đơn vị đo khối lượng.

– Luyện tập tính chất kết hợp của phép nhân.

– Kĩ năng nhân, chia nhẩm với 10, 100, 1000,…, áp dụng t/c kết hợp của phép nhân để tính nhanh

– Kĩ năng đổi đơn vị đo

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

– Luyện nhân với số có tận cùng là các chữ số 0.

– Nhận biết chữ số tận cùng của tích.(Dạng đặc biệt)

– Kĩ năng nhân, chia nhẩm với số tận cùng là các chữ số 0, áp dụng t/c kết hợp của phép nhân để tính nhanh

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

– Giải toán trên mạng.

– Kĩ năng tính nhẩm nhanh, nhanh tay, nhanh mắt, tìm cách giải nhanh nhất.

40

– Hoạt động cá nhân trên máy tính

12

– Luyện tập nhân một số với một tổng. Áp dụng vào tính giả trị biểu thức bằng cách hợp lí.

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

– Luyện tập nhân một số với một hiệu. Áp dụng vào tính giả trị biểu thức bằng cách hợp lí.

– Kĩ năng áp dụng t/c nhân một số với một hiệu vào tính nhanh.

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

– Bài kiểm tra tháng thứ ba

– Kĩ năng áp dụng t/c giao hoán, kết hợp, nhân một số với một hiệu vào tính nhanh.

– Kĩ năng vẽ sơ đồ và giải toán tổng hiệu.

– Kĩ năng trình bày bài.

40

– Hoạt động cá nhân trên giấy.

13

– Luyện tập nhân nhẩm số có hai, ba chữ số với 11.

– Tính và so sánh giá trị của các biểu thức

– Kĩ năng nhân nhẩm với 11; so sánh giá trị của biểu thức hợp lí

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

– Luyện tập tìm tích đúng, tìm thành phần chưa biết trong phép nhân với số có nhiều chữ số

– Kĩ năng tìm thành phần chưa biết, tìm tích đúng.

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

– Giải toán trên mạng

– Kĩ năng tính nhẩm nhanh, nhanh tay, nhanh mắt, tìm cách giải nhanh nhất, tư duy hợp lí.

40

– Hoạt động cá nhân trên máy tính

14

– Luyện tập vận dụng t/c của các phép tính để tính giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện. (chuyên đề 3.5)

– Kĩ năng áp dụng các tính chất đã học của phép cộng, trừ, nhân để tính giá trị của biểu thức

Xem Thêm:   252 bài Toán luyện thi Violympic lớp 3 – Đề luyện thi giải toán qua Internet lớp 3

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

– Luyện tập tìm thành phần chưa biết trong dãy tính (chuyên đề 3.6)

– Kĩ năng áp dụng các tính chất đã học của phép cộng, trừ, nhân để tìm thành phần chưa biết

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

– Giải toán trên mạng

– Kĩ năng tính nhẩm nhanh, nhanh tay, nhanh mắt, tìm cách giải nhanh nhất, tư duy hợp lí.

40

– Hoạt động cá nhân trên máy tính

15

– Luyện tập chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 trong phép chia có dư.

– Kĩ năng thực hiên phép tính chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 trong phép chia có dư, xác định số dư.

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

– Luyện tập chia cho số có hai chữ số

– Kĩ năng thực hiên phép tính chia số có hai chữ số, xác định số dư.

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

– Luyện tập chia cho số có hai chữ số. Tính giá trị biểu thức.

– Kĩ năng thực hiên phép tính chia số có hai chữ số, xác định số dư.; Tính giá trị của biểu thức.

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

16

– Luyện tập chia cho số có hai chữ số vào giải toán.

– Kĩ năng thực hiên phép tính chia số có hai chữ số vào giải toán.

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

– Luyện tập chia cho số có ba chữ số

– Kĩ năng thực hiên phép tính chia số có ba chữ số, xác định số dư.

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

– Bài kiểm tra tháng thứ tư

– Kĩ năng nhân nhẩm với 11; so sánh giá trị của biểu thức hợp lí

– Kĩ năng thực hiên phép tính chia số có hai, ba chữ số, xác định số dư.

– Kĩ năng thực hiên phép tính chia số có hai, ba chữ số vào giải toán

40

– Hoạt động cá nhân

17

– Luyện tập tính giá trị biểu thức.

– Kĩ năng tính giá trị của biểu thức.

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

– Vận dụng dấu hiệu chia hết để viết các số tự nhiên(chuyên đề 4.1)

– Kĩ năng vận dụng dấu hiệu chia hết tìm chữ số, viết số.

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

– Luyện tập về dấu hiệu chia hết cho 2,5

– Kĩ năng vận dụng dấu hiệu chia hết cho 2,5 vào giải toán.

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

18

– Luyện tập về dấu hiệu chia hết cho 3,9

– Kĩ năng vận dụng dấu hiệu chia hết cho 3,9 vào giải toán.

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

– Vận dụng dấu hiệu chia hết để xác định các chữ số chưa biết của một số tự nhiên(chuyên đề 4.2)

– Kĩ năng vận dụng dấu hiệu chia hết tìm chữ số, viết số.

40

– Hoạt động theo lớp học, cá nhân

– Giải toán trên mạng

– Kĩ năng tính nhẩm nhanh, nhanh tay, nhanh mắt, tìm cách giải nhanh nhất, tư duy hợp lí

40

– Hoạt động cá nhân trên máy tính

5/5 - (677 votes)