0

Khoa học lớp 5 Bài 35: Sự chuyển thể của chất

Share

Giải bài tập SGK Khoa học 5 trang 72, 73 giúp các em học sinh lớp 5 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong bài 35: Sự chuyển thể của chất của Chủ đề Vật chất và năng lượng.

Qua đó, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Khoa học 5 thật thành thạo. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:

Giải bài tập Khoa học 5 Bài 35: Sự chuyển thể của chất

Giải bài tập Khoa học 5 trang 72, 73

Thực hành

Dùng các tấm phiếu có nội dung dưới đây để xếp vào cột phù hợp vào 3 cột:

Cát trắng

Cồn

Đường

Ô-xi

Nhôm

Xăng

Nước đá

Muối

Dầu ăn

Ni-tơ

Hơi nước

Nước

Thể rắn

Thể lỏng

Thể khí

Trả lời:

Thể rắn
Thể lỏng
Thể khí

– Cát

– Đường

– Nhôm

– Nước đá

– Muối

– Cồn

– Dầu ăn

– Nước

– Xăng

– Hơi nước

– Ô-xi

– Ni-tơ

Trò chơi học tập: Ai nhanh ai đúng

Hãy chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau:

1. Chất rắn có đặc điểm gì?

a) Không có hình dạng nhất định.

b) Có hình dạng nhất định.

c) Có hình dạng của vật chứa nó.

2. Chất lỏng có đặc điểm gì?

a) Không có hình dạng nhất định, chiếm toàn bộ vật chứa nó, không nhìn thấy được.

b) Có hình dạng nhất định, nhìn thấy được.

c) Không có hình dạng nhất định, có hình dạng của vật chứa nó, nhìn thấy được.

3. Khí các-bô-níc, ô-xi, ni-tơ có đặc điểm gì?

a) Không có hình dạng nhất định, chiếm toàn bộ vật chứa nó, không nhìn thấy được.

b) Có hình dạng nhất định, nhìn thấy được.

c) Không có hình dạng nhất định, có hình dạng của vật chứa nó, nhìn thấy được.

Trả lời:

1. Chọn b: có hình dáng nhất định

2. Chọn c: Không có hình dạng nhất định, có hình dạng của vật chứa nó, nhìn thấy được.

3. Chọn a: Không có hình dạng nhất định, chiếm toàn bộ vật chứa nó, không nhìn thấy được.

Liên hệ thực tế và trả lời

Nêu một số ví dụ về sự chuyển thể của chất trong đời sống hằng ngày.

Sự chuyển thể của chất

Sự chuyển thể của chất

Trả lời:

Sáp, thuỷ tinh, kim loại ở nhiệt độ cao thích hợp thì chuyển từ thể rắn sang thể lỏng.

Khí ni-tơ được làm lạnh trở thành khí ni-tơ lỏng.

Nước ở nhiệt độ cao chuyển thành đá ở thể rắn,…

Trò chơi học tập: Ai nhanh ai đúng

1. Thi kể tên các chất ở thể rắn, thể lỏng, thể khí

2. Thi kể tên các chất có thể chuyển từ thể rắn sang thể lỏng, từ thể lỏng sang thể khí và ngược lại

Trả lời:

1. Kể tên các chất ở thể rắn, thể lỏng, thể khí:

  • Các chất ở thể rắn: Cát, đường, nhôm, nước đá, muối,
  • Thể lỏng: Cồn, dầu ăn, nước, xăng…
  • Thể khí: Hơi nước, ô-xi, ni-tơ, …

2. Kể tên các chất có thể chuyển từ thể rắn sang thể lỏng, từ thể lỏng sang thể khí và ngược lại:

  • Từ thể rắn sang thể lỏng: đá lạnh ở nhiệt độ cao chuyển thành nước,…
  • Từ thể lỏng sang khí: nước đun sôi sẽ có nước chuyển thành thể khí, bay hơi,…
  • Từ thể khí sang lỏng: Khí ni-tơ được làm lỏng trở thành khí ni-tơ lỏng,…
  • Từ thể lỏng sang thể rắn: nước ở nhiệt độ thấp sẽ chuyển thành nước đá,…
5/5 - (594 votes)
Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 6: Kể về một việc tốt em đã làm