0

Hướng dẫn giải toán chuyên đề hàm số – Ôn tập môn Toán lớp 12

Share

Lớp Luyện Thi Đại Học Thầy Giuse Quyền Tham gia lớp học để Skill giải nhanh nhất

A. Hàm số đồng biến trên các khoảng (1;0) (1;+∞).

B. Hàm số nghịch biến trên các khoảng (−∞;1) và (1;+∞).

C. Hàm số nghịch biến trên các khoảng (1;0) (1;+∞).

D. Hàm số đồng biến trên khoảng (1;1).

Câu 3 (THPT Chuyên Hùng Vương, Gia Lai, lần 3). Hàm số y = 2x

3

6x nghịch biến

trên khoảng nào trong các khoảng sau?

Xem Thêm:   Bài thơ Lưu biệt khi xuất dương – Sáng tác năm 1905, Phan Bội Châu

A. (−∞;1). B. (1;+∞). C. (1;1). D. (1;+∞).

Câu 4 (chuyên Hoàng Văn Thụ, Hoà Bình). Hàm số y =

1

3

x

3

x

2

+ x đồng biến trên

A. R. B. (−∞;1) (1;+∞). C. (−∞;1) (1; +∞). D. R{1}.

Câu 5 (THPT Kim Liên, Nội, lần 3). Cho hàm số f

(

x

)

=

x

3

3

x

2

2

6x+

3

4

. Mệnh đề nào

dưới đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng

(

2;3

)

.

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng

(

2;3

)

.

C. Hàm số đồng biến trên khoảng

(

2;+∞

)

.

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng

(

−∞;2

)

.

Đáp án

Xem Thêm:   Soạn bài Thạch Sanh – Kết nối tri thức 6 – Ngữ văn lớp 6 trang 26 sách Kết nối tri thức tập 2

1 C 2 A 3 C 4 A 5 B

2 Tìm m để hàm số đơn điệu

2.1 Hàm số bậc ba y = ax

3

+ bx

2

+ cx + d

PHƯƠNG PHÁP GIẢI TAY

Phương Pháp Giải

Bài toán: Tìm tất cả các giá tr thực của tham số m để hàm số y = f (x, m) = ax

3

+ bx

2

+

cx + d đồng biến (hoặc nghịch biến) trên tập D.

TH1. Nếu D = R thì:

Hàm số đồng biến trên R

b

2

3ac

a >

Hàm số nghịch biến trên R

b

2

3ac

a <

TH2. Nếu tập D một khoảng hay một đoạn ta nên sử dụng y tính hoặc

phương pháp lập m tức làm như sau:

Xem Thêm:   Soạn bài Chuyện cây, chuyện người (trang 30)

Bước 1. Tính đạo hàm f

(x, m) (hay tính y

). đây ta t trường hợp hàm

số đồng biến trên D (trường hợp nghịch biến làm tương tự f

(x, m) ) tức f

(x, m) ,

x D dấu = chỉ xảy ra tại hữu hạn các điểm.

Bước 2. Biến đổi f

(x, m) trên v dạng h(m) g(x) (hoặc h(m) g(x)) đó

g(x), h(m) các hàm số (Tức chuyển các phần tử tham số m sang một vế các

facebook.com/VuongQuyen894 3

5/5 - (513 votes)