0

Hướng dẫn giải một số bài tập số phức mức độ vận dụng cao

Share

Bài 2: Cho s phc z tha mãn

. Gi M và m là giá tr ln nht và giá tr

nh nht ca biu thc

22

2P z z i

. Tính module s phc

.

A.

B.

C.

D.

Cách 1:

43

4 2 3

2

Px

P x y y



2

2 2 2

43

3 4 5 3 4 5 3 4 5

2

Px

z i x y x f x





Xem Thêm:   Tập làm văn lớp 5: Kể câu chuyện về những người biết sống đẹp (3 mẫu)





8 3 8 4 11 ,2 1,6 ,1 1,7f x x P x x P y P

Thay vào

ta được:

22

33

,2 1,6 3 0,1 1,7 4 5 0

13

P

PP

P

Cách 2:

22

3 4 5 3 4 5:z i x y C

( ):4 2 3 x y P

Xem Thêm:   Tác phẩm Thái sư Trần Thủ Độ – Trích Đại Việt sử kí toàn thư, Ngô Sĩ Liên

Tìm P sao cho đường thng

và đường tròn

có điểm chung

; 23 10 13 33d I R P P  

Vy

;

33 13 1258w i w

Bài 3: Cho s phc z tha mãn

. Tìm giá tr ln nht ca biu thc

1 2 1P z z

.

A.

B.

C.

D.

Gii: Theo BĐT Bunhiacopxki:

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 12: Phân tích nhân vật Phùng trong Chiếc thuyền ngoài xa

2 2 2

22

1 2 1 1 2 1 1 10 1 2 5P z z z z z

Bài 4: Cho s phc

tha mãn

2 4 2z i z i

. Tính

module s phc

w m x y i

.

A.

B.

C.

D.

—————————————————————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————————————————————–

Hướng dn gii mt s bài tp s phc mc độ vn dng cao

Biên son: Phm Minh Tun – TOANMATH.com

5/5 - (628 votes)