0

Hướng dẫn giải các dạng toán số phức – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 12

Share

L

A

T

E

X PAGE TOÁN HỌC CẤP https://www.facebook.com/MATHDDT/

SỐ PHỨC

BÀI 1. DẠNG ĐẠI SỐ CỦA SỐ PHỨC VÀ CÁC PHÉP

TOÁN TRÊN SỐ PHỨC

A. TÓM TT LÝ THUYẾT

1. Định nghĩa

Định nghĩa 1. Mỗi biểu thức dạng a + bi, trong đó a, b R, i

2

= 1 được gọi một số phức.

Đối với số phức z = a + bi, ta nói a phần thực, b phần ảo của z, i gọi đơn vị ảo.

Xem Thêm:   Sáng kiến kinh nghiệm: Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy và học môn Lịch sử lớp 9

Tập số phức C = {a + bi|a, b R, i

2

= 1}. Tập số thực R C.

D 1. Số phức z = 3 2i phần thực ......phần ảo ......

Lời giải.

Số phức z = 3 2i phần thực 3 phần ảo 2.

!

Đặc biệt

Khi phần ảo b = 0 z = a R z số thực.

Khi phần thực a = 0 z = bi z số thuần ảo.

Số 0 = 0 + i vừa số thực, vừa số ảo.

2. Hai số phức bằng nhau

Xem Thêm:   Cách nhận biết các dạng biểu đồ Địa lý – Cách nhận biết các dạng biểu đồ

Hai số phức bằng nhau nếu phần thực và phần ảo của chúng tương ứng bằng nhau.

a + bi = c + di

®

a = c

b = d

, với a, b, c, d R.

D 2. Tìm các số thực x, y biết rằng (2x + 1) + (3y 2)i = (x + 2) + (y + 4)i.

Lời giải.

Từ định nghĩa ta

®

2x + 1 = x + 2

3y 2 = y + 4

®

x = 1

y = 3.

3. Biểu diễn hình học của số phức

Điểm M(a; b) trong hệ trục tọa độ vuông c của mặt phẳng được gọi điểm biểu diễn của số phức z = a + bi.

D 3.

Xem Thêm:   Gợi ý câu hỏi tự luận Mô đun 2 môn Khoa học tự nhiên THCS

Quan sát hình v bên cạnh, ta

1 Điểm A biểu diễn cho số phức . . . . . . . . . . . . . . .

2 Điểm B biểu diễn cho số phức ...............

3 Điểm C biểu diễn cho số phức ...............

4 Điểm D biểu diễn cho số phức ...............

x

y

Lời giải.

Ta

“Toán học môn thể dục của trí tuệ Isocrates Trang 1

5/5 - (829 votes)