0

Hướng dẫn giải 60 bài toán hàm số và đồ thị VD – VDC

Share

3

A. -18 B. 18 C. 15 D. 8

Cách giải:

Ta có



22 3 2

‘33 1 2 1 3yaxbxc

Từ giả thiết ta suy ra các điểm tọa độ (1;-7), (2;-8) thuộc đồ thị hàm số đã cho

1; 2xx

hai điểm cực

trị của hàm số nên ta có hệ phương sau









23 2

232

22 3 2

22 3 2

31.8 1.464 8

31.1 1.134 7

3. 3 1 .1 2. 1 3

3. 3 1 .2 2.2. 1 3

ab cd

abcd

abc

abc



Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 10: Phân tích tư tưởng nhân nghĩa trong Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi







Đặt

23 2

31; 1;3; 4Aa Bb CcDd ta được hệ mới

2

3

2

842884282

312

773 1 9

19

32 32 12

312

12 4 12 4 12

412

ABCD ABCD A

a

ABCD A BC B

b

ABC ABC C

c

ABC ABC D

d

 

















 

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 11: Phân tích bài thơ Câu cá mùa thu của Nguyễn Khuyến





 





2

2

222 2

2

2

1

4

18

4

9

a

b

Mabcd

c

d



Chọn B.

Câu 5 (VD): Tìm m để đường thẳng

y2xm

cắt đồ thị hàm số

x3

y

x1

tại hai điểm M, N sao cho độ dài

MN nhỏ nhất:

A.

3

B. -1 C. 2 D. 1

Cách giải:

Phương trình hoành độ giao điểm của 2 đồ thị hàm số là:



2

x3

2x m x 1 2x (m 1)x m 3 0

Xem Thêm:   Lịch Sử 6 Bài 15: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu dành độc lập, tự chủ

x1



(*)

Ta có:

2

22

m 1 8(m 3) m 6m 25 (m 3) 16 m

(*) luôn có hai nghiệm phân biệt

12

x,x

với mọi m.

Áp dụng hệ thức Vi-et ta có:

12

12

m1

xx

2

m3

xx

2



Gọi

11 2 2

M(x ;2x m), N(x ;2x m)

là hai giao điểm của 2 đồ thị hàm số.

Khi đó ta có:

5/5 - (673 votes)