0

Hướng dẫn dự thi TOEFL Primary – TOEFL dành cho học sinh Tiểu học

Share

Tng quan v i thi ……………………………………………………………………………………………………………. 1

Mc đích bài thi …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

Cu trúc bài thi TOEFPrimary™ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 1

Bài thi Nghe và Đọc Cấp độ 1 ………………………………………………………………………………………………………………. 2

Bài thi Nghe và Đọc Cấp độ 2 ………………………………………………………………………………………………………………. 2

Trước khi thi ………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

ng dẫn đăng ký thi TOEFL Primary ………………………………………………………………………………………………………………... 3

Thí sinh khuyết tt hoc nhu cu y tế đc bit …………………………………………………………………………………………… 3

ch thc hoàn thin phiếu tr li ……………………………………………………………………………………………………………. 3

Xem Thêm:   GIẢI ĐÁP: Sau sinh bao lâu thì dùng được cốc nguyệt san?

Thông tin thí sinh trong phiếu tr li …………………………………………………………………………………………………………. 4

Vào ngày thi ………………………………………………………………………………………………………………..……. 5

Phiếu tr li ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

Giy t tùy thân ………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 7

Quy định ti phòng thi

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

Trong quá trình làm bài thi …………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

Chun b cho bài thi TOEFL Primary …………………………………………………………………………………………….. 8

ch thức tô đáp án trong phiếu tr li …………………………………………………………………………………………………….. 8

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 7: Viết đoạn văn ngắn tả cảnh quê hương trong đó có một vài câu đặc biệt

Thc hành trên mu phiếu tr lời đối vi câu hi mu ………………………………………………………………………………. 10

Các dng câu hi trong phần Đc hiu ………………………………………………………………………………………………………… 11

c dng câu hi trong phn Nghe hiu ……………………………………………………………………………………………………….. 13

Đáp ánu hỏi mu ……………………………………………………………………………………………………………………………… 17

Đim và Phiếu điểm ……………………………………………………………………………………………………… 18

Đim bài thi Nghe và Đọc ……………………………………………………………………………………………………………………… 18

Xem Thêm:   KHTN Lớp 6 Bài 24: Đa dạng sinh học – Giải sách Khoa học tự nhiên lớp 6 Cánh diều trang 131

Khung CEFR…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

Đim Lexile® ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18

Bng quy đổi đim s phần Đọc hiu TOEFL Primary ………………………………………………………………………………… 19

Bng quy đổi đim s phn Nghe hiu TOEFL Primary ……………………………………………………….…………………….. 19

t năng lực hin tại và đưa ra kế hoch hc tp tiếp theo ………………………………………………………………………. 20

5/5 - (562 votes)