0

Hệ thức Vi-et: Lý thuyết, ứng dụng và các dạng toán

Share

b) Tìm các nghim ca phương trình đã cho theo tham s ra.

4.2. Cho phương trình (2m – 1)x

2

+ (m – 3)x – 6m – 2 = 0.

a) Chng minh phương trình đã cho luôn có nghim x = -2.

b) Tìm các nghim ca phương trình đã cho theo tham s ra.

5.1. Cho phương trình mx

2

-3(m + l)x + m

2

– 13m – 4 = 0 (ra là tham s). Tìm các giá tr ca ra

để phương trình có mt nghim là x = -2. Tìm nghim còn li.

5.2. Tìm giá tr ca tham s ra để phương trình x

2

+3mx – 108 = 0 (ra là tham s) có mt nghim

là 6. Tìm nghim còn li.

Dng 3. Tìm hai s khi biết tng và tích

Phương pháp gii: Để tìm hai s x, y khi biết tng S = x + y và tích P = x.y, ta làm như sau:

Bước 1. Gii phương trình X

2

-SX+P = 0 để tìm các nghim X

1

,X

Xem Thêm:   Kết hợp vitamin E với 4 nguyên liệu này sẽ cho bạn làn da mịn màng như em bé sau vài lần dùng

2

.

Bước 2. Khi đó các s x, y cn tìm là x = X

1

,y = X

2

hoc x = X

2

, y = X

1

.

6.1. Tìm hai s uv trong mi trường hp sau:

a) u + v = 15,uv = 36; b) u

2

+ v

2

= 13,uv = 6.

6.2. Tìm hai s uv trong mi trường hp sau:

a) u + v = 4,uv = 7; b) u + v = -12,uv – 20.

Xem Thêm:   Cách đặt tên cho con gái năm Canh Tý ý nghĩa, khí chất tao nhã, bé duyên dáng, tài năng

7.1. Lp phương trình bc hai có hai nghim là 2 + 3 và 2 – 3 .

7.2. Tìm phương trình bc hai biết nó nhn 7 và -11 là nghim.

8.1.Cho phương trình x

2

+ 5x – 3m = 0 (m là tham s).

a) Tìm tham s m để phương trình có hai nghim là x

1

x

2

.

b) Vi điu kin m tìm được câu a), hãy lp mt phương trình bc hai có hai nghim là

2

1

2

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 12: Đoạn văn nghị luận bàn về đạo lý Tôn sư trọng đạo (5 Mẫu)

2

2

2

.

8.2. Cho phương trình 3x

2

+5x – m = 0. Vi giá tr nào ca tham s m, phương trình có hai

nghim là x

1

và x

2

? Khi đó, hãy viết phương trình bc hai có hai nghim là

1

2

1

x

2

1

.

1

x

Dng 4. Phân tích tam thc bc hai thành nhân t

Phương pháp gii: Nếu tam thc bc hai ax

2

+ bx + c = 0 (a 0) có hai nghim x

1

; x

2

thì tam

thc được phân tích thành nhân t:

ax

2

+ bx + c – a(x – x

1

)(x – x

2

).

5/5 - (803 votes)