0

Hệ thống toàn diện kiến thức môn Sinh học lớp 12

Share

Trang 3

X









o 



A. .

+ Bước 3: Hai phân tử ADN được tạo thành:

o 



* Ý nga của nhân đôi ADN:

Xem Thêm:   Tập làm văn lớp 5: Tả cái tủ sách của em – 3 bài văn mẫu hay lớp 5

2.1.2. Cơ chế nhân đôi ở sinh vật nhân thực





Xem Thêm:   Lịch sử 8 Bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 – 1939)



2.2. Cơ chế phiên mã

* Cơ chế:

 

 : k

 :

+ Bước 1: Tháo xoắn phân tử ADN:

o Enzim ARN



+ Bước 2: Tổng hợp phân tử ARN

o ARN               

Xem Thêm:   Tập làm văn lớp 4: Tả đồ chơi gấu bông – Dàn ý & 19 bài tả một đồ chơi mà em thích









m



T





m



G





m



X





m



+ Bước 3: Kết thúc phiên mã

o Khi ARN

o SV nhân têin,

SV nhân thực 



* Ý nghĩa của phiên mã:

5/5 - (566 votes)