0

Giáo án ôn tập hè lớp 2 lên lớp 3 – Giáo án dạy thêm hè lớp 2 lên lớp 3

Share

Giáo án ôn tập hè lớp 2 lên lớp 3 tổng hợp rất nhiều các bài giảng ôn tập kiến thức dành cho giáo viên dạy thêm hè cho học sinh mới học xong lớp 2 đang chuẩn bị lên lớp 3. Việc luyện tập nhằm giúp các em củng cố kiến thức, ôn lại toàn bộ những kiến thức đã học để chuẩn bị cho năm học mới đạt kết quả cao. Sau đây, mời các thầy cô giáo cùng tham khảo.

Giáo án dạy hè lớp 2 lên lớp 3

Toán

Ôn tập về phép cộng và phép trừ

(Dạy 3 tiết)

A. Mục tiêu: Củng cố cho học sinh về phép cộng, phép trừ.

HS hiểu và làm được bài tập.

B. Các hoạt động dạy học

I. Kiểm tra: Kết hợp trong giờ.

II. Bài mới:

a. Kiến thức cần ghi nhớ

Nêu cách đặt tính và thực hiện phép tính?

Nêu cách tìm thành phần chưa biết? (Số hạng, số bị trừ, số trừ)

– Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

– Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

– Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.)

b. HS làm bài tập

Bài 1: Tính nhanh:

a, 26+ 17 + 23 + 14

b, 46+ 82 + 18 + 54

c, 37 – 5 + 37 – 7

– GV khái quát

Bài 2: Tìm x

a, x + 36 = 72 b, x – 45 = 37

c, x + 32 = 18 + 45 d, 76 – x = 28

– GV yêu cầu HS nêu thành phần chưa biết trong phép tính là gì? nêu cách tìm?

Bài 3: Điền dấu > < = thích hợp vào chỗ chấm

a,25 + 36 …. 17 + 48

b,74 – 36 …. 83 – 37

c,56 – 19 …. 18 + 19

Bài 4: (Dành cho HSKG)

Tìm một số biết số đó cộng với 45 thì bằng 62

Tiết 2

Bài 5: Điền dấu > < = thích hợp vào chỗ chấm

a, x + 32 …. 41 + x

b,56 – y …. 45 – y

c,x – 26 …. x – 21

Bài 6: (Dành cho HSKG)

Tìm một số biết số đó trừ đi 26 thì bằng 38

Bài 7: Đúng ghi Đ sai ghi S

25 + 48 = 73

Giáo án ôn tập hè lớp 2 lên lớp 3

Giáo án ôn tập hè lớp 2 lên lớp 3

76 – 29 = 57

Giáo án ôn tập hè lớp 2 lên lớp 3

Giáo án ôn tập hè lớp 2 lên lớp 3

57 – 28 = 29

Giáo án ôn tập hè lớp 2 lên lớp 3

Giáo án ôn tập hè lớp 2 lên lớp 3

– HS nêu cách làm.

– 2 HS trả lời miệng.

– Lớp nhận xét.

– HS nêu thành phần chưa biết trong phép tính.

– HS làm ra nháp.

– HS làm vào vở.

– GV hướng dẫn HS đưa về dạng tìm thành phần chưa biết.

– HS lên bảng.

– GV hướng dẫn HS đưa về dạng tìm thành phần chưa biết.

Tiết 3

Giáo án ôn tập hè lớp 2 lên lớp 3

Giáo án ôn tập hè lớp 2 lên lớp 3

Bài 9 : Tìm x

a/ x – 21 = 33 – 21 b/ 78- x = 42 + 24

c/ x + 25 = 100 – 25 d/ 89 – x = 28

Yêu cầu HS làm bài theo nhóm rồi đại diện lên bảng:

Bài 10:

– Yêu cầu HS làm vào vở.

Viết thêm 2 số vào dãy số sau:

a/ 9; 12 ; 15; 18; ….; ….

b/ 4; 8 ; 16; ….; ….

c/ 100; 200 ; 300; 400; ….; ….

d/ 110; 120 ; 130; 140; ….; ….

HS làm vào vở.

…, 21, 24.

…, 32, 64.

…,500,600.

…, 150,160.

III. Củng cố: Khái quát nội dung bài

IV- Dặn dò: Về nhà làm BT 11 (Phần C, D dành cho HSKG)

Tìm x :

A, x + 12 = 46 C, x + 26 = 12 + 17

B, 42 + x = 87 D, 34 + x = 86 – 21

Tài liệu vẫn còn mời các bạn tải về để xem tiếp

5/5 - (662 votes)
Xem Thêm:   KHTN Lớp 6 Bài 13: Từ tế bào đến cơ thể – Giải sách Khoa học tự nhiên lớp 6 Cánh diều trang 76