0

Giáo án Lớp 1 giảm tải – Giáo án tuần 21 đầy đủ các môn

Share

1. Ổn định (1’)

2. Kiểm tra bài cũ (5’)

– HS đọc bảng phụ, đọc câu ứng dụng sách giáo khoa.

– Viết bảng con: ăp, âp, cải bắp, cá mập

– Nhận xét

3. Bài mới

– Giới thiệu bài

* HĐ1: Dạy chữ ghi vần: (15’)

– Giới thiệu chữ ghi vần : ôp

– Có vần ôp để có tiếng hộp phải thêm âm và dấu gì ?

– Giới thiệu tiếng : hộp

Có tiếng hộp để có từ hộp sữa phải thêm tiếng gì ?

Giới thiệu từ khoá: hộp sữa

– Cho hs quan sát hộp sữa thật

– Chỉ bảng cho hs đọc tổng thể

– Giới thiệu chữ ghi vần : ơp

– Có vần ơp để có tiếng lớp phải thêm âm và dấu gì ?

– Giới thiệu tiếng : lớp

Có tiếng lớp để có từ lớp học phải thêm tiếng gì ?

Giới thiệu từ khoá: lớp học

Xem Thêm:   Tập làm văn lớp 4: Dàn ý tả đồ dùng học tập của em (4 mẫu)

– Cho hs quan sát lớp học của mình

– Chỉ bảng cho hs đọc tổng thể

Nghỉ giữa tiết 2’

* HĐ 2: Đọc từ ứng dụng (11’)

– Ghi bảng từ ứng dụng

tốp ca hợp tác

bánh xốp lợp nhà

– Cho hs đọc trơn từ, giáo viên kết hợp giải nghĩa từ và liên hệ giáo dục

– Chỉ bảng cho hs đọc thứ tự và đảo

4. Củng cố: (5’)

– Vần ôp, ơp có trong tiếng gì?

– Chỉ bảng cho hs đọc lại toàn bài

5. Nhận xét- dặn dò (1’)

– Nhận xét tiết học

TIẾT 2

1. Ổn định lớp (1’)

2. Kiểm tra bài cũ (5’)

– Gọi hs đọc bài ở tiết 1

– Chỉ tiếng bất kì cho hs đọc

– Nhận xét

3. Bài mới

* HĐ: Luyện đọc (20’)

– Chỉ bảng

Xem Thêm:   Giáo án lớp 3 buổi chiều cả năm – Giáo án lớp 3 buổi chiều từ tuần 1 đến tuần 35

– Cho hs quan sát tranh, giới thiệu câu ứng dụng:

Đám mây xốp trắng như bông

Ngủ quên dưới đáy hồ trong lúc nào

Nghe con cá đớp ngôi sao

Giật mình mây thức bay vào rừng xa.

– HDHS đọc câu ứng dụng

– Y/c hs tìm tiếng mới

– Gọi hs đọc từ ứng dụng theo cá nhân và thi đua đọc theo nhóm.

Nghỉ giải lao (2’)

4. Củng cố (10’)

– Chỉ bảng gọi hs đọc bài

– Vần ôp, ơp có trong tiếng gì?

5. Nhận xét-dặn dò (1’)

– Nhận xét tiết học

– Dặn hs về nhà học bài và chuẩn bị bài sau

– Hát

– Đọc bài theo yêu cầu của giáo viên

– Viết bảng con

– Gắn bảng cài, nêu cấu tạo, đọc trơn: ôp

– Thêm âm h và dấu nặng

– Gắn bảng cài, nêu cấu tạo, đọc trơn, đánh vần: hộp

Xem Thêm:   Top 10+ món ăn hấp dẫn cho mùa mưa tại Sài Gòn

– Thêm tiếng sữa đứng sữa tiếng hộp

– Gắn bảng cài: hộp sữa, đọc trơn

– Quan sát

– Đọc CN – ĐT

– Gắn bảng cài, nêu cấu tạo, đọc trơn: ơp

– Gắn bảng cài và đọc: ơp

– Thêm tiếng học

– Gắn bảng cài: lớp học và đọc trơn.

– Quan sát

– Đọc CN – ĐT

– Đọc trơn

-Tìm từ mới gạch chân và đánh vần

– Đọc cá nhân, cả lớp

– Tiếng ngộp, cốp, chớp, khớp,…

– Đọc bài

– Hát

– Đọc bài ở tiết 1

– Đọc cá nhân

– Quan sát

– Đọc cá nhân 1,2 em

– Tìm tiếng mới có vần ôp, ơp và đọc

– Đọc thi đua theo nhóm

– Đọc bài

– Trong tiếng đốp, độp, chợp, khớp,…

– Làm theo lời dặn

5/5 - (528 votes)