0

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp khối 12

Share

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp khối 12 được biên soạn theo các chủ đề hàng tháng. Mời các em học sinh và quý thầy cô cùng tham khảo để nắm kiến thức cần thiết nhằm chuẩn bị cho các tiết sinh hoạt ngoài giờ của khối 12.

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp khối 12

CHỦ ĐỀ THÁNG 9:

THANH NIÊN HỌC TẬP, RÈN LUYỆN VÌ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

Hoạt động 1: THẢO LUẬN VỀ KẾ HOẠCH HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN CỦA NĂM HỌC CUỐI CÙNG Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG.

I. Mục tiêu hoạt động:

Sau hoạt động học sinh cần:

– Nắm vững kế hoạch học tập, rèn luyện của năm học cuối cấp ở trường THPT.

– Xây dựng được kế hoạch học tập và rèn luyện một cách khoa học, hợp lí phù hợp với đặc điểm của năm học cuối cấp; biết lựa chọn ngành nghề và xác định được mục tiêu phấn đấu cho tương lai.

– Tích cực, chủ động và tự giác hơn trong học tập, rèn luyện để đạt kết quả tốt trong kì thi tốt nghiệp THPT và kì thi vào các trường đại học, cao đẳng, TCCN hay các trường dạy nghề.

II. Nội dung hoạt động:

Học sinh thảo luận các nội dung chính sau:

– Nhiệm vụ cụ thể của người học sinh lớp 12?

– Chỉ tiêu phấn đấu của lớp: tỉ lệ học sinh khá, giỏi, học sinh đỗ tốt nghiệp THPT

– Kế hoạch và biện pháp cụ thể.

– Vai trò của mỗi cá nhân trong việc thực hiện kế hoạch chung của trường, lớp.

– Từng cá nhân tự xây dựng kế hoạch cụ thể cho bản thân.

III. Công tác chuẩn bị:

1. Giáo viên:

Chuẩn bị các tài liệu có liên quan như:

– Kế hoạch cụ thể trong năm học của nhà trường: thời gian bắt đầu, kết thúc năm học, thời gian thi học kì, thi tốt nghiệp.

– Những công việc cụ thể phải làm trong năm học lớp 12: thi tốt nghiệp, lựa chọn ngành nghề, đăng kí dự thi vào các trường đại học, cao đẳng, TCCN hay dạy nghề phù hợp với khả năng của bản thân.

– Chỉ tiêu phấn đấu của trường.

– Tỉ lệ đậu tốt nghiệp, đại học, cao đẳng ở các năm học trước.

– Những chế độ, chính sách ưu tiên.

– Kinh nghiệm ôn tập, luỵên thi một số môn.

– Hướng dẫn cán sự lớp, Ban chấp hành chi Đoàn chuẩn bị các câu hỏi gợi ý.

– Duyệt kế hoạch của ban cán sự lớp và ban chấp hành chi đoàn.

– Dự thảo luận, đóng góp ý kiến và rút kinh nghiệm.

2. Học sinh:

– Cán bộ lớp nhận vấn đề thảo luận từ giáo viên chủ nhiệm.

– Cán sự lớp và ban chấp hành chi đoàn xây dựng kế hoạch thảo luận, gợi ý nội dung thảo luận cho các bạn trong lớp chuẩn bị.

– Cán sự lớp phân công các tổ chuẩn bị và triển khai từng nội dung công việc cụ thể.

– Cử người điều khiển và mời đại biểu.

– Xin ý kiến giáo viên chủ nhiệm về nội dung và kế hoạch phân công chuẩn bị thảo luận.

– Phân công học sinh trang trí lớp.

– Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ.

IV. Tổ chức hoạt động:

Chương trình buổi thảo luận diễn ra như sau:

– Đại diện lớp tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu người điều khiển thảo luận.

– Người điều khiển thảo luận nêu mục đích, yêu cầu và các vấn đề cần thảo luận.

– Chia nhóm thảo luận.

– Tiến hành thảo luận: các nhóm trình bày ý kiến và bổ sung cho đến khi kết thúc vấn đề cần thảo luận.

– Nếu có chỗ nào chưa rõ hoặc chưa thống nhất thì mời giáo viên chủ nhiệm cho ý kiến.

Xen kẽ giữa các phần thảo luận có các tiết mục văn nghệ phù hợp với vấn đề thảo luận.

Hoạt động 2:

DIỄN ĐÀN “VAI TRÒ CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC”

I. Mục tiêu hoạt động:

– Học sinh hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của thanh niên học sinh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

– Thấy được vai trò quan trọng của thanh niên, học sinh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thấy được trách nhiệm của thanh niên, học sinh là phải tích cực, chủ động trong học tập và rèn luyện để có những tri thức đáp ứng được những yêu cầu của đất nước trong thời kì mới.

– Biết định hướng đúng đắn nghề nghiệp theo năng lực của bản than và những yêu cầu của xã hội sau này để đóng góp cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

II. Nội dung hoạt động:

– Thanh niên là động lực nòng cốt , đóng vai trò tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

– Quyền lợi của thanh niên khi tham gia vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

– Trách nhiệm của thanh niên học sinh khi tham gia vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

– Nêu ví dụ chứng minh vai trò của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

III. Công tác chuẩn bị:

1/ Giáo viên:

– Chuẩn bị các tài liệu có liên quan đến nội dung hoạt động để cung cấp thông tin cho HS. Cụ thể là:

+ Định hướng chủ đề và gợi ý cho học sinh những vấn đề có lien quan đến hoạt động.

+ Hướng dẫn Ban cán sự, BCH chi đoàn chuẩn bị các câu hỏi gợi ý, hướng dẫn HS khai thác các thông tin có liên quan đến nội dung hoạt động.

+ Duyệt và góp ý kiến để hoàn thiện chương trình hoạt động của diễn đàn.

+ Gợi ý phương pháp tổ chức diễn đàn ngắn gọn, súc tích, khoa học.

+ Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.

2/ Học sinh:

– Cán bộ lớp nhận vấn đề thảo luận từ GVCN.

– Cán bộ lớp, Ban chấp hành chi đoàn xây dựng kế hoạch thảo luận.

– Trang trí lớp, chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ có liên quan đến chủ đề hoạt động.

– Cử người làm MC và mời đại biểu (nếu có)

– Chuẩn bị ý kiến để tham gia diễn đàn.

IV. Tổ chức hoạt động.

* Dự kiến(5 phút): MC

– Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thư kí.

– Phân công và bố trí các nhóm để tham dự diễn đàn

– Nêu lời dẫn về “Vai trò của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

– Các nhóm tham gia trình bày các vấn đề mình hiểu về chủ đề hoạt động.

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp

5/5 - (829 votes)
Xem Thêm:   Bỏ túi Top 15 quán ăn ngon tại Quảng Nam