0

Giáo án dạy thêm môn Toán lớp 8 – Giáo án điện tử lớp 8 môn Toán

Share

Buổi 2: ÔN TẬP ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA TAM GIÁC

CỦA HÌNH THANG

I- Mục tiêu cần đạt.

1. Kiến thức: Nắm vững hơn định nghĩa các định 1, định lý 2 về đường trung

bình của tam giác.

2. năng: Biết vận dụng tốt các định v đường trung bình của tam giác để giải

các bài tập nh toán, chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau, hai đoạn thẳng song

song.

3. Thái độ: Rèn luyện cách lập luận trong chứng minh định lý và vận dụng các định

Xem Thêm:   Bài văn mẫu lớp 9: Nghị luận xã hội về cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác

lý vào giải các bài toán thực tế.

II- Chuẩn bị:

GV: Nội dung bài

III- Tiến trình bài giảng.

1. Ổn đinh tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

HS1: Phát biểu định nghĩa đường trung bình của tam giác của hình thang.

3. Bài mới:

Hoạt động của thầy trò

Hoạt động1: thuyết

GV: Yêu cầu học sinh nhắc lại định lí

đường trung bình của tam giác,của hình

thang.

HS: Thực hiện theo yêu cầu của giáo

Xem Thêm:   Bài văn mẫu lớp 11: Nghị luận về cuộc đời những đứa bé không nơi nương tựa

viên.

Hoạt động2: Bài tập

Bài 1. Tứ giác ABCD có BC=CD

DB là phân giác của góc D. Chứng

minh ABCD là hình thang

-GV yêu cầu HS vẽ hình?

– Để chứng minh ABCD là hình thang

thì cần chứng minh điều gì?

– Nêu cách chứng minh hai đường

thẳng song song

Bài 3. Tam giác ABC vuông cân tại A,

Phía ngoài tam giác ABC vẽ tam giác

BCD vuong cân tại B. Chứng minh

I. thuyết:

1. Định lí: Đường trung bình của tam giác

Xem Thêm:   Hoạt động trải nghiệm 6: Tự chăm sóc bản thân

Định lí1: Đường thẳng đi qua trung điểm

một cạnh của tam giác và song song với

cạnh thứ hai thì đi qua trung điểm cạnh thứ

ba.

Định nghĩa: Đường trung bình của tam giác

là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh của

tam giác.

II. Bài tập:

HS vẽ hình

– Ta chứng minh BC//AD

– Chỉ ra hai góc so le trong bằng nhau

Ta có

=> BC//AD

Vậy ABCD là hình thang

HS vẽ hình

5/5 - (649 votes)