0

Giải phương trình bậc hai một ẩn – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 10

Share

Sưu tầm Tng hp: Nguyn Tiến 0986 915 960

MỤC LỤC

PHN A……………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

NHC LI V GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHT MT N ………………………………………………… 3

KIN THC CHUNG V PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MT N …………………………………………….. 4

PHN CÁC DNG BÀI TP …………………………………………………………………………………………………. 6

I. PHƯƠNG TRÌNH KHÔNG CHỨA THAM S ………………………………………………………………….. 6

A. Xác định phương trình bậc hai và các h s của phương trình bậc hai. ……………………………… 6

B. Giải phương trình bậc hai dng tng quát

……………………………………………… 7

C. Giải phương trình bậc hai khuyết

hoc

………………………………………………………………….. 11

D. Cho phương trình bậc hai, tính giá tr ca biu thc cha nghim (

;

…) .. 11

Xem Thêm:   Bài thơ Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê

E. Lập phương trình bậc hai khi biết tng và tích ca hai nghim. ……………………………………….. 13

II. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA THAM SGIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VÀ BÀI TOÁN

PH …………………………..……………………………………………………………………………………………………. 15

A. Gii và bin luận phương trình. …………………………………………………………………………………… 15

B. Tìm giá tr tham s của phương trình để phương trình có nghim tho mãn một điều kin cho

trưc: (2 nghim cùng du, trái dấu, cùng dương, cùng âm, đối nhau, nghịch đảo,

;

) ………………………………………………………………………………………………………………….. 17

C. Chng minh rằng phương trình luôn có nghiệm vi mi giá tr tham s của phương trình. … 19

D. Lp h thc liên h gia

Xem Thêm:   Mẫu nhận xét học sinh theo Thông tư 26 – Nhận xét năng lực, học tập cho học sinh THCS, THPT

sao cho

độc lập đối giá tr tham s của phương trình. . 19

E. Tìm gtr tham s của phương trình thoả mãn biu thc cha nghim: (:

; … 19

F. Tìm điều kin ca giá tr tham s của phương trình để biu thc liên h gia các nghim ln

nht, nh nht. ………………………………………………………………………………………………………………. 19

G. Tìm công thc tng quát của phương trình khi biết mt nghim, tính nghim còn li. ……….. 19

BÀI TP CÓ HƯỚNG DN PHẦN PHƯƠNG TRÌNH BC HAI VÀ BÀI TOÁN PH. ……. 20

III. PHƯƠNG TRÌNH BẬC CAO PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI .. 28

Xem Thêm:   Bài viết số 6 lớp 8 đề 3: Suy nghĩ về câu nói của M. Go-rơ-ki "Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con đường sống"

1. PHƯƠNG TRÌNH TRÙNG PHƯƠNG ………………………………………………………………………… 28

2. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA N MU THC …………………………………………………………….. 31

3. PHƯƠNG TRÌNH TÍCH:

.

A

AB

B



…………………………………………………………….. 33

IV. GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC CAO BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT N PH ………………………. 35

Dạng 1: Phương trình đối xứng (hay phương trình hồi quy): ………………………………………………….. 35

Dạng 2: Phương trình:

,x a x b x c x d e

trong đó a+b=c+d …………………………… 35

Dạng 3: Phương trình

2

,x a x b x c x d ex

trong đó

. Vi dng này ta chia

hai vế phương trình cho

. Phương trình tương đương: ……………………………………………. 35

5/5 - (883 votes)