0

Giải bài tập Hóa học bằng phương trình ion

Share

a, Nồng độ ban đầu của KOH trong dung dịch B.

b, Khối lượng chất rắn thu được khi cô cạn toàn bộ dung dịch C.

Hướng dẫn

Bình thường đối với bài này ta phải viết 4 phương trình giữa 2 axit với 2 bazơ. Nhưng

nếu ta viết phương trình ở dạng ion ta chỉ phải viết 1 phương trình ion thu gọn của

phản ứng trung hoà.

a. Phương trình phản ứng trung hoà :

H

+

+ OH

H

2

O

Trong 200 (ml) ddA :

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 10: Phân tích hào khí Đông A trong bài Tỏ Lòng

n

H

= 0,2 . 1 + 0,2 . 2 = 0,6 (mol)

Trong 300 (ml) ddB :

n

OH

= 0,3 . 0,8 + 0,3 . a = 0,24 + 0,3.a (a : nồng độ mol của KOH).

Trong dung dịch C còn dư OH

Trong 100 (ml) dd C : n

OH

= n

H

= 1. 0,06 = 0,06 (mol)

Trong 500 (ml) dd C : n

OH

= 0,06 . 5 = 0,3 (mol).

n

OH

= (0,24 + 0,3.a) 0,6 = 0,3.a 0,36 (mol)

Ta có : 0,3.a – 0,36 = 0,3 => a = 0,66/0,3 = 2,2 (M).

b. Khối lượng chất rắn khi cô cạn toàn bộ dd C.

Xem Thêm:   Tài liệu hướng dẫn dạy môn Toán lớp 4 theo chương trình VNEN

Đối với bài này nếu giải với phương pháp bình thường sẽ gặp khó khăn, vì có thể tính

được khối lượng các muối nhưng không tính được khối lượng bazơ vì ta không biết

bazơ nào dư. Vậy bài này ta sẽ sử dụng phương trình ion, thay vì tính khối lượng các

muối và bazơ ta đi tính khối lượng các ion tạo ra các chất đó.

Ta có : m

Chất rắn

= m

Na

+ m

K

+ m

Cl

+ m

NO

+ m

OH

m

Na

= 0,24. 23 = 5,52 (g)

Xem Thêm:   Tập làm văn lớp 5: Em hãy kể một kỉ niệm khó quên về tình bạn

m

K

= 0,3 . 2,2 . 39 = 25,74 (g)

m

Cl

= 0,2 . 35,5 = 7,1 (g)

m

NO

= 0,4 . 62 = 24,8 (g)

n

OH

= 0,3.a 0,36 = 0,3 . 2,2 0,36 = 0,3 (mol)

m

OH

= 0,3 . 17 = 5,1 (g).

m

Chất rắn

= m

Na

+ m

K

+ m

Cl

+ m

NO

+ m

OH

= 68,26 (g).

Bài tập 3 : a, Cho dung dịch NaOH có pH = 13 (dung dịch A). Để trung hoà 10 ml

dung dịch A cần 10 ml dung dịch B chứa 2 axit HCl và H

2

SO

4

. Xác định pH của dung

dịch B ?

5/5 - (760 votes)