0

File PowerPoint tập huấn bộ sách Cánh diều

Share

File Powerpoint tập huấn bộ sách Cánh diều gồm 6 môn: Giáo dục thể chất, Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội, Hoạt động trải nghiệm. Giúp thầy cô tham khảo để hoàn thành chương trình tập huấn và bồi dưỡng giáo viên của mình.

Bài giảng tập huấn sách Cánh diều

Slide bài giảng tập huấn giáo viên môn Giáo dục thể chất 1

Tài liệu tập huấn về sách giáo khoa Giáo dục thể chất 1 gồm 41 trang, với những nội dung chính sau:

 • Giới thiệu về Chương trình môn Giáo dục thể chất lớp 1.
 • Giới thiệu về sách giáo khoa Giáo dục thể chất 1.
 • Giới thiệu về SGK và hệ thống các tài liệu tham khảo bổ trợ.
 • Xây dựng nội dung dạy GDTC lớp 1
 • Thiết kế giáo án GDTC lớp 1
 • Phương pháp đánh giá
 • Xem và thảo luận bài dạy minh họa.
 • Chia nhóm làm bài tập.
 • Soạn và thảo luận bài tập theo nhóm.
 • Trình bày và thảo luận chung 1 số giáo án.
 • Giải đáp một số câu hỏi.
Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 12: Đoạn văn nghị luận về tình thầy trò (6 mẫu)

Slide bài giảng tập huấn giáo viên môn Toán 1

Tài liệu tập huấn về sách giáo khoa Đạo đức 1 gồm 43 slide, với những nội dung chính sau:

 • Quan điểm xây dựng chương trình, mục tiêu của môn Toán lớp 1
 • Nội dung cần đạt của môn Toán lớp 1
 • Giới thiệu SGK, SGV, tài liệu tập huấn GV môn Toán lớp 1 – CD
 • Kế hoạch dạy học
 • Kiểm tra đánh giá kết quả học tập
 • Những lưu ý khi tổ chức dạy học
 • Hướng dẫn thiết kế bài dạy
 • Giới thiệu đồ dùng, thiết bị dạy học, học liệu
 • Thực hành thiết kế bài dạy + trình bày thiết kế bài dạy
 • Trao đổi, giải đáp thắc mắc
Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 10: Phân tích bài Nỗi thương mình (Dàn ý + 8 mẫu)

Slide bài giảng tập huấn giáo viên môn Tiếng Việt 1

Tài liệu tập huấn về sách giáo khoa Đạo đức 1 gồm 33 slide, chia thành 3 phần:

 • Phần 1: Những vấn đề chung
 • Phần 2: Các kiểu bài học và cách dạy
 • Phần 3: Kiểm tra đánh giá kết quả học tập, khung giáo án, các tài liệu bổ trợ

Slide bài giảng tập huấn giáo viên môn Đạo đức 1

Tài liệu tập huấn về sách giáo khoa Đạo đức 1 gồm 66 slide, với những nội dung chính sau:

 • Triết lý của bộ sách
 • Mục tiêu của môn Đạo đức lớp 1
 • Nội dung cụ thể của môn Đạo đức lớp 1
 • Kế hoạch giáo dục môn môn Đạo đức lớp 1
 • Phương pháp dạy học môn Đạo đức lớp 1
 • Sử dụng đồ dùng, phương tiện dạy học
 • Kiểm tra, đánh giá môn Đạo đức lớp 1
 • Những lưu ý khi tổ chức dạy học theo SGK mới môn Đạo đức lớp 1
 • Thực hành
 • Thu hoạch
Xem Thêm:   Tiếng Anh 9 Unit 7: A Closer Look 2 – Soạn Anh 9 trang 11

Slide bài giảng tập huấn giáo viên môn Hoạt động trải nghiệm 1

Tài liệu tập huấn về sách giáo khoa Đạo đức 1 gồm 43 slide, với những nội dung chính sau:

 • Những vấn đề chung của chương trình Hoạt động trải nghiệm.
 • Giới thiệu về Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm lớp 1.
 • Hướng dẫn khai thác, sử dụng sách và học liệu bổ trợ.
 • Xem Video bài dạy minh họa Thuyết trình giáo án
 • Tổng kết

Slide bài giảng tập huấn giáo viên môn Tự nhiên và xã hội 1

Tài liệu tập huấn về sách giáo khoa Tự nhiên và xã hội 1 gồm 45 slide, với những nội dung chính sau:

 • Giới thiệu sách giáo khoa Tự nhiên và xã hội 1
 • Hướng dẫn tổ chức dạy học một số dạng bài và kế hoạch bài học minh họa
 • Đánh giá kết quả học tập
5/5 - (858 votes)